Rekrutacja do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020

Jeszcze tylko w tym roku dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia możliwość zdobycia średniego wykształcenia w dwa lata. W roku szkolnym 2019/20 rusza ostatni nabór do klasy pierwszej trzyletniego liceum dla dorosłych. Absolwenci ww. typów szkół przyjmowani są od razu do klasy drugiej.

Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.00

Szkoła policealna: technik masażysta – 2 lata, opiekun medyczny – rok, opiekun osoby starszej – 2 lata, opiekunka dziecięca – 2 lata, technik administracji – 2 lata, technik BHP – 1,5 roku, florysta – 1 rok.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe : rolnik – 10 miesięcy, rachunkowość, cukiernik, magazynier logistyk – rok.

Liceum ogólnokształcące: trzyletnie po szkole zawodowej lub gimnazjum, czteroletnie po skończonej szkole podstawowej 8 klasowej.

Zapraszamy. Więcej informacji i dokumenty do pobrania w zakładce Rekrutacja.