DLA RODZICÓW

 

Szanowni rodzice!

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach podejmuje szereg działań wspierających uczniów
m. in.:

1. Realizację zapisów opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami, którzy mają trudności w nauce.
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla wszystkich uczniów celem lepszego przygotowania ich do egzaminów zewnętrznych (matury i egzaminu zawodowego).
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych, by lepiej przygotować ich do podjęcia studiów oraz do różnych konkursów i zawodów np. z prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze żywnościowym, bezpieczne boisko, olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych, olimpiada logistyczna, młodzieżowy turniej motoryzacyjny i zawodów sportowych.
5. Organizowanie kursów poszerzających kwalifikacje zawodowe uczniów takich jak: operator kas fiskalnych i terminali (w roku 2015 ukończyło go 78 uczniów), operatorów wózków jezdniowych, wymiana butli gazowych, operatorów kombajnów zbożowych i maszyn samobieżnych, koparko-ładowarek, kursy na prawo jazdy kategorii B,T.
6. Organizowanie praktyk zagranicznych oraz wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pozwalających poszerzać wiedzę i umiejętności oraz kontakty.
7. Organizowanie współpracy z Uczelniami Wyższymi: np. Wyższą Szkołą Logistyki, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
8. Przystąpienie do programu „Dziecięca i Młodzieżowa Telewizja Internetowa”, dzięki któremu zainteresowani uczniowie nabywają umiejętności w zakresie dziennikarstwa oraz organizacji prac związanych z funkcjonowaniem telewizji.
9. Prowadzenie punktu doradztwa zawodowego, głównie dla tych, którzy zamierzają studiować.
Wnioski dotyczące działalności szkoły można składać drogą elektroniczną przesyłając na adres: tarce@wp.pl lub składając do specjalnej skrzynki, która znajduje się przed wejściem do Kancelarii Szkoły.
Zachęcam Państwa do czerpania informacji o działalności szkoły z pozostałych zakładek naszej strony internetowej.
——————————————————————————————————————————————————————–

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w celu poprawy wyników w nauce. Uczniowie uzyskujący słabsze wyniki zobowiązani są do korzystania z tych lekcji. Dotyczy to zwłaszcza matematyki. Zajęcia uzupełniające dla klas pierwszych prowadzi p. Ł.Miesiąc (terminy i godziny są na tablicy ogłoszeń w szkole) a zajęcia uzupełniające dla klas czwartych prowadzą p. A.Wolniewicz – Mrozek i M. Miękus – Falkowska.
Pozostałe zajęcia wyrównawcze prowadzą nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. Proszę sprawdzić, czy Państwa córka/syn korzystają z tych lekcji. Informacji na ten temat udziela wicedyrektor – p. A.Wolniewicz-Mrozek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DWANAŚCIE ZASAD SKUTECZNEJ EDUKACJI pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną ZSP-B w Tarcach w dniu 03.03.2015 r. i przyjętych przez nauczycieli naszej szkoły.

Po pierwsze, kieruj uwagę uczniów na to, co chcesz, żeby zapamiętali.
Po drugie, ograniczaj liczbę przekazywanych informacji, grupując je w kategorie.
Po trzecie, powtarzaj, powtarzaj i jeszcze raz powtarzaj.
Po czwarte, odnoś nowe informacje do wiedzy uczniów.
Po piąte, najważniejsze informacje podawaj na początku lekcji.
Po szóste, angażuj wyobraźnię uczniów.
Po siódme, spraw, by uczniowie dostrzegali znaczenie nowej wiedzy dla nich samych.
Po ósme, stwarzaj okazje, by uczniowie nabywali wiedzę przez doświadczenie.
Po dziewiąte, wzbudzaj pozytywne emocje uczniów.
Po dziesiąte, pamiętaj, że przerwy też służą nauce.
Po jedenaste, dostarczaj uczniom wskazówek do wydobywania informacji.
Po dwunaste, nagradzaj wysiłki uczniów.
Autorem przedstawionych powyżej dwunastu zasad skutecznej edukacji jest dr Przemysław Bąbel – psycholog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Źródło: Monitor Dyrektora Szkoły. Luty 2015.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procedura uzyskiwania zwalniania z nauki drugiego języka obcego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach z dnia 04 lutego 2015 r. Poniżej dokumenty do pobrania:

——————————————————————————————————————————————————————–

Punkt doradztwa zawodowego

Punkt doradztwa zawodowego mieści się w gabinecie psychologa / pedagoga. Doradca zawodowy – p. Justyna Duda przyjmuje wszystkich zainteresowanych i udziela porad w każdą środę w godzinach od 9.00 do 14.00.

Pedagog / psycholog

Pedagog / psycholog dostępny jest w naszej szkole od poniedziałku do piątku. Porad udzielają – psycholog p. Barbara Ekert oraz pedagog p. Martyna Jaśkowiak (od 02 lutego 2015 r.). Zainteresowanych i uczniów prosimy o korzystanie z porad u wyżej wymienionych osób.
Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale
po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.
(A. Lewin, Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999, s.54)

Godziny urzędowania:

Pedagog szkolny – p. Martyna Jaśkowiak
poniedziałek – piątek godz. 8.00-15.30

kontakt e-mail tarce.pedagog@wp.pl

Psycholog szkolny – Barbara Ekert
poniedziałek godz. 8.00-12.00
wtorek godz. 8.00-13.30
czwartek godz. 8.00-13.30
piątek godz. 8.00-13.00

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin rodziców jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:

 • ma konflikt z nauczycielem/wychowawcą, istnieje konflikt w klasie
 • zmieniło szkołę i ma problem z adaptacją w nowej klasie
 • ma problem z opanowaniem treści oraz stopnie niższe od oczekiwanych
 • nie potrafi zorganizować własnego czasu wolnego
 • ma problemy z rodzicami/rodzeństwem albo problemy uczuciowe
 • uważa, że jest do niczego i obawia się, że nie zda do następnej klasy
 • chce uzyskać pomoc jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje
 • jest zdolne i nie wie jak pokierować dalej swoim życiem
  a także gdy chcesz:
 • wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole
 • znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji wychowawczych
—————————————————————————————————————————————————————-
UWAGA! Dokument pt. ZAGROŻENIA W INTERNECIE(wskazówki dla rodziców) nowe!
UWAGA! Dokument pt. „ŻELAZNE REGUŁY_wychowawcze_dla_rodziców” (wskazówki dla rodziców)
UWAGA! Dokument pt. „SYGNAŁY_OSTRZEGAWCZE_dla_rodziców” (środki odurzające)
UWAGA! Dokument pt. „Vademecum_KOMPUTER_W_DOMU” (wskazówki dla rodziców)
UWAGA! Dokument pt. „PRZECIWDZIAŁANIE_NADPOBUDLIWOŚCI_UCZNIÓW ” (wskazówki dla rodziców)
—————————————————————————————————————————————————————-

Inne dokumenty: