O SZKOLE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-BIZNESOWYCH W TARCACH
Uchwała nr XLIII/224/2002 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej z dnia 30 stycznia 2002 r.
Uchwała nr XL/216/09 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach na Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Kadra kierownicza

p. Sławomir Wilak – dyrektor

p. Justyna Duda – wicedyrektor

p. Sławomir Adamiak – kierownik szkolenia praktycznego

S.Wilak
Sławomir Wilak – Dyrektor ZSP-B                 w Tarcach

.


DSCN2964 awers-rewers-odznaka-honorowa

Odznaka honorowa – Za zasługi dla województwa wielkopolskiego?

Uchwała nr 4008/2013 Zarządu województwa Wielkopolskiego z 31 października 2013 r.

Odznakę honorową – Za zasługi dla województwa wielkopolskiego – otrzymał Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach. Wniosek do marszałka województwa wielkopolskiego o przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia złożył starosta jarociński. Uroczystego wręczenia dokonał Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z wnioskodawcą, starostą Mikołajem Szymczakiem podczas Gali Powiatu Jarocińskiego, która odbyła się 21 lutego w kinie Echo. W imieniu tarzeckiej szkoły wyróżnienie odebrali dyrektor Sławomir Adamiak, Ireneusz Leśniewski, kierownik szkolenia praktycznego oraz uczniowie. – Doceniono wybitne osiągnięcia pedagogiczne i wychowawcze szkoły, owocujące licznymi sukcesami młodych mieszkańców Wielkopolski – powiedział Krzysztof Grabowski. Odznaka honorowa – Za zasługi dla województwa wielkopolskiego – to wyróżnienie, nadawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.


admin-ajax.php

OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „PERSPEKTYWY” 2017r.

Technikum w ZSP-B w Tarcach na tle podobnych szkół z okolicy (kształcących w tych samych i podobnych zawodach) – tabela poniżej.

Ranking Techników 2017 – woj. wielkopolskie

Miejsce w Wielkopolsce 2017r. Nazwa szkoły Miejscowość Punktacja

57

Technikum w Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych Jarocin/Tarce

41.37

63

Technikum w ZS Przyrodniczo-Politechnicznych CKU Marszew

39.69

75

Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych Koźmin Wlkp.

38.49


PERSPEKTYWYtarczaOGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „PERSPEKTYWY” 2016r.

1- miejsce w rankingu techników kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU w 2016 roku (Wielkopolska)

20 miejsce w rankingu techników kształcących w zawodzie TECHNIK WETERYNARII w 2016 roku (Wielkopolska)


Jak jest w naszej szkole? Zobacz! ZSP-B w Tarcach – „Szkoła uśmiechów” – film nakręcony przez naszych uczniów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podziękowanieList gratulacyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W grudniu 2014 r. dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach otrzymał z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi list gratulacyjny za prowadzoną działalność edukacyjną na rzecz rolników z powiatu jarocińskiego. Dzięki działalności szkoły wielu młodych rolników mogło skorzystać z z dofinansowań i preferencyjnych kredytów udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podziękowaniePodziękowanie za współpracę z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach aktywnie współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu. W związku z koniecznością stałego modernizowania systemu funkcjonowania egzaminów zewnętrznych, szkoła wielokrotnie uczestniczyła w procesie standaryzacji zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Za owocną współpracę otrzymaliśmy podziękowanie od dyrektor OKE Pani Zofii Hryhorowicz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podziekowanie 2015 nowe na stronkePodziękowanie za współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą

Dnia 27.03.2015 r. w Rusku odbyła się konferencja poświęcona problemom rolnictwa. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy, przedstawiciele agencji nieruchomości, KRUS-u, Banków Spółdzielczych i Banku Ochrony Środowiska. Omawiano problemy związane z opłacalnością produkcji rolniczej, programów dotyczących finansowania działalności gospodarczej na wsi. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych od lat kształci w zawodach rolniczych: technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, a wcześniej też technik rolnik. Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Jarocinie pan Marcin Krawczyk wręczył podziękowanie na ręce dyrektora szkoły ? Sławomira Adamiaka za dotychczasowy wkład pracy w kształcenie kadr dla rolnictwa i współpracę.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nowy obraz Nowy obraz2Dyplom i gratulacje z okazji zajęcia I miejsca w konkursie „Dobra szkoła dla rolnika”

Młodzież z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach wzięła udział w konkursie na najlepszy film promujący szkołę rolniczą.
Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zaproszenie miesięcznika i portalu ?Wieści Rolnicze? odpowiedziało 15 szkół o profilu rolniczym z całej Polski, które przesłały 18 nagrań video promujących rolniczy kierunek kształcenia. Prace konkursowe wpłynęły z woj. wielkopolskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego i podlaskiego. Według komisji konkursowej w skład, której wchodzili:
Aleksandra Pilarczyk, redaktor naczelna Wieści Rolniczych,
Kornelia Nowicka, reporterka TVP Poznań,
Agnieszka Cegiełka-Bielińska, Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Przemysław Piotrowski, główny sponsor – Biostyma,
Przemysław Niewiada, operator serwisu internetowego Południowej Oficyny Wydawniczej – wydawcy Wieści Rolniczych, nasz film okazał się najlepszy. Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach otrzymali główną nagrodą w wysokości 2000 tys. zł.

ZSP-B w Tarcach – prosta droga do sukcesu. Film konkursowy zrealizowany przez naszych uczniów dla „Wieści Rolniczych” zajął I miejsce w 2016r.

„Dobra szkoła dla rolnika” – konkurs pod tym hasłem zorganizowało pismo WIEŚCI ROLNICZE dla uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zaproszenie miesięcznika i portalu „Wieści Rolnicze” odpowiedziało 15 szkół o profilu rolniczym z całej Polski, które przesłały 18 nagrań video promujących rolniczy kierunek kształcenia. Poniżej moment wręczenia nagrody.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki ZSP-B w Tarcach na tle innych szkół powiatu jarocińskiego (2014). W pliku PDF zamieszczamy wyniki uzyskiwana przez uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Wyniki ZSP-B w Tarcach na tle innych szkół powiatu jarocińskiego (2014)


ZSP-B – JAKA JEST SZKOŁA W TARCACH?

Co nas wyróżnia?
W centrum naszej uwagi jest uczeń. Ten zdolny i ten, który ma kłopoty z nauką. Nasze motto: ?Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy?, wyraźnie określa cel naszej pracy. Dbamy o bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój ? organizujemy lub uczestniczymy w wymianach międzynarodowych, imprezach kulturalnych i sportowych, wychowujemy i uczymy.

Poziom nauczania – jaki jest w tej szkole?

Dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów tak, aby zdolni uczniowie mogli rozwijać swój talent a słabsi mogli uzupełnić braki i opanować zakres wiedzy niezbędny do zdania egzaminów zewnętrznych.

Jakie są wyniki egzaminów maturalnych w ZSP-B w Tarcach?
Wyniki uzyskiwane przez naszych absolwentów w 2015 r. w technikum kształtują się
na średnim poziomie krajowym a w liceum są one znacznie wyższe niż średnia krajowa.

Nowy obraz3 Nowy obraz4

A jakie wyniki uzyskują absolwenci na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe?
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, to egzamin zewnętrzny przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Aby go zdać trzeba wykazać się dużym zasobem wiedzy i umiejętności. Wyniki uzyskiwane przez absolwentów ZSP-B w Tarcach są bardzo dobre, co świadczy o wysokim poziomie nauczania w szkole.

Wyniki uzyskiwane w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach przyczyniają się do wysokiej zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Powiecie Jarocińskim. Poniżej wykres pokazujący zdawalność egzaminu w całej Wielkopolsce i powiatach: jarocińskim, pleszewskim i średzkim.

Wykres egzamin zawodowy 2016

Nowy obraz Nowy obraz2

W powiecie jarocińskim każda ze szkół Ponadgimnazjalnych kształci młodzież w innych zawodach. Zapewnia to gimnazjalistom możliwość wyboru atrakcyjnych form kształcenia zawodowego i gromadzeniu się dużej ilości absolwentów z identycznym wykształceniem, co z kolei ułatwia znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.

Czy warto podjąć naukę w technikum?
Na to pytanie twierdząco odpowiedzą ci, którzy w szybkim czasie pragną się usamodzielnić, zdobyć ciekawy zawód, założyć własną firmę lub podjąć pracę a jednocześnie pozostawić sobie możliwości zdawania matury i podjęcia studiów. Po liceum, nawet profilowanym, nie ma się zawodu a po technikum można pracować i studiować. To szanse dla tych uczniów, których rodziców nie stać na wysłanie dzieci na studia i ich utrzymywanie.

Czy szkoła organizuje praktyki zawodowe?
Tak, zapewniamy miejsca praktyk uczniom naszego technikum w firmach, z którymi podpisujemy stosowne umowy. Staramy się o dogodne dla uczniów miejsca praktyk. Umożliwiamy odbywanie praktyk za granicą – w Dolnej Saksonii. Są to praktyki finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo Da Vinci. Uczniowie otrzymują pełne ubezpieczenie, utrzymanie i kieszonkowe ok. 300 Euro. Kiedyś organizowaliśmy praktyki w Holandii. Projekt wymiany pomiędzy Tarcami a Veldhoven został zakończony.

Czy szkoła oferuje ciekawe kierunki kształcenia?

Z pewnością tak. Założyliśmy sobie, że nie będziemy kształcić bezrobotnych. Właśnie dlatego co roku wprowadzamy nowe zawody. Systematycznie monitorujemy sytuację
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie, czytamy raporty krajowe o kierunkach rozwoju gospodarki
i zapotrzebowaniu na kadrę techniczną. Badamy preferencje zawodowe wśród gimnazjalistów.

Co ciekawego szkoła oferuje swoim uczniom?

Mamy wyremontowaną salę gimnastyczną, siłownię do podnoszenia ciężarów i boiska do siatkówki, piłki ręcznej i nożnej. Są więc warunki do zajęć sportowych. Mamy dwie nowoczesne pracownie komputerowe, klasopracownie przystosowane do prowadzenia zajęć
z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, bibliotekę i czytelnię z komputerami. Wszystkie lekcje prowadzą nauczyciele posiadający kierunkowe wykształcenie. Dbamy
o atmosferę życzliwości w relacjach pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Położenie szkoły w parkowo-leśnej okolicy sprzyja nauce.

Jak dojechać do szkoły?
Do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych oddalonego nieznacznie, bo tylko 7 km
od Jarocina łatwo można dojechać autobusami JLA linii 7 i 8. Bilety miesięczne sprzedajemy
w szkole. Dopasowane do planu lekcji przyjazdy i odjazdy autobusów miejskich JLA i PKS zapewniają bezpieczny dojazd. Z Żerkowa jest bezpośredni autobus firmy Grzelak.

Rozmawiał P.P.

Zwracamy uwagę, że wśród szkół średnich tylko technika i szkoły policealne dają zawód. Nie dają tego licea profilowane i inne licea także te specjalizujące, które kończą się tylko maturą.logo ZSP-B Tarce2WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2018/2019

-IV miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Badmintonie Dziewcząt.

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2017/2018

logo ZSP-B Tarce2II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym -Skład drużyny: Krystian Białas, Patryk Włodarczyk, Mateusz Włodarczak – Trener: p. Dawid Piróg

– Jakub Płomiński, uczeń drugiej klasy technikum architektury krajobrazu, otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów

pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym organizowanym przez PSSE w Jarocinie i Starostwo Powiatowe w Jarocinie za film pt. „Krótka historia o HIV” – Autorki filmu: Kinga Król, Izabela Uniejewska, Marika Danecka

udział w konkursie na Projekt Multimedialny dotyczący Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność?” – Nasi uczniowie: Krzysztof Łączniak, Jakub Kusyk i Filip Mitschke (pod opieką p. Andrzeja Śramy i p. Jadwigi Zielińskiej) znaleźli się w gronie laureatów

II miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim „Miłość niejedno ma imię…” – Zuzanna Rzeźnik z klasy 1c, Martyna Ostojska z klasy 2a oraz Natalia Wielińska z klasy 4c (II miejsce)

II i III miejsce w VII Regionalnym Konkursie „Młodzi Twórcy Literatury 2018” – Grzegorz Janowski z klasy 2b zajął II miejsce a Anna Banaszak z klasy 4d – III miejsce

Krzysztof Hybiak zdobył pierwsze miejsce w eliminacjach gminnych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w grupie szkół ponadgimnazjalnych

Jakub Płomiński reprezentował powiat jarociński w etapie wojewódzkim Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w Poznaniu

-udział w XXIV edycji konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. W klasyfikacji indywidualnej zwycięstwo odniósł Krzysztof Nowak deklasując pozostałych 23 zawodników. W klasyfikacji drużynowej uczniowie z Tarc zajęli również wysoką, trzecią lokatę.

-II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża. Konkurs został przeprowadzony na terenie siedziby Zarządu Rejonowego PCK w Jarocinie.

-IV miejsce w XXII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym – drużyna w składzie: Piotr Musiołowski, Szymon Kiełbasa, Adam Zaremba.

– II miejsce w kategorii prac fotograficznych w ogólnopolskim konkursie „O naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922 – w składzie Marta Bednarz i Grzegorz Janowski..

logo ZSP-B Tarce2WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2016/2017

Dyplom dla Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach za udział w projekcie Dzień Przedsiębiorczości 2016 zorganizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs literacki zorganizowany przez ZSP Nr 1 w Jarocinie pt.: – powiatowy – Anna Banaszak w kategorii poezja – II miejsce

Zdawalność egzaminów zawodowych 96% – przystąpiło 265 uczniów zdało 255.

– Konkurs literacki pt. „Oddając Krew Ratujesz Życie”, zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, adresowany był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego – Anna Banaszak , która zajęła VI miejsce za napisanie wiersza pt. „Krew – dar życia”, opiekun Klara Wosik, 6 grudnia 2017 r.

Projekt (zasięg powiatowy z udziałem IPN w Poznaniu) pt. ?Odkryj Bohatera? ? 9 osobowa grupa uczniów stworzyła komiks „Błysk”, który zajął III miejsce, przedstawiający losy żołnierza wyklętego z terenu powiatu jarocińskiego. Opiekunowie: Sławomir Adamiak, Jakub Bogatko, Klara Wosik, Patrik Pinczewski, Jadwiga Zielińska

Konkurs (o zasięgu krajowym) na najlepszy film promujący szkołę rolniczą pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a zorganizowany przez pismo ?Wieści rolnicze? ? I miejsce dla młodzieży, opiekun Jakub Bogatko – ,

– Regionalnego Konkursu Literackiego „Młodzi Twórcy Literatury 2017” w kategorii poezja II miejsce zajęła Anna Banaszak, opiekun Klara Wosik – 24 marca 20147 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej etap gminny III miejsce Krzysztof Hybiak i IV miejsce Adrian Michałkiewicz – 3.03.2017 r., etap powiatowy I miejsce Krzysztof Hybiak – 20 marca 2017 r., opiekun Justyna Duda

– II Powiatowy Konkurs Krasomówczy – Bartosz Damasiewicz, Jakub Niewiada, Martusz Jankowski – I miejsce, opiekun Jadwiga Zielińska i Klara Wosik – 6 kwiecień 2017 r.

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno ma imię” – Bartosz Damasiewicz – II miejsce, opiekun Klara Wosik, Jadwiga Zielińska – 1 marca 2017 r.

Bezpiecznie w moim zawodzie Magdalena Wolicka – I miejsce, opiekun Łukasz Miesiąc, Jakub Bogatko – 26 stycznia 2017 r.

Konkurs „Młodzi Twórcy Literatury” – II miejsce Anna Banaszak, opiekun Jadwiga Zielińska, Klara Wosik – 24 marzec 2017 r.

Turniej Wiedzy Pożarniczej – I miejsce Krzysztof Hybiak, opiekun Justyna Duda – 20 marca 2017 r.

II Powiatowy Konkurs Krasomówczy – I miejsce drużyna w składzie: Bartosz Damasiewicz, Mateusz Janowski, Jakub Niewiada, opiekun Klara Wosik i Jadwiga Zielińska 6 kwietnia 2017

– Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – II miejsce drużyna w składzie: Patrycja Stęchlicka, Monika Przestrzelka, Kamila Wencławek, Milena Wojciechowska, Martyna Ostojska – 26.04.2017 r.

II Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora – I miejsce Miłosz Matusiak – 25.05.2017

– XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – IV miejsce drużyna w składzie: Kamil Cugier, Adam Środa, Piotr Musiołowski – 25.05.2017 r.

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2015/2016

III Powiatowy konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Reprezentacja: Miłosz Matusiak (lider), Tomasz Antczak i Marta Ignasiak IV miejsce, opiekun Andrzej Śrama
XX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Kaliszu. Reprezentacja: Jakub Sobczak, Kamil Cugier, Adam Środa – III miejsce – opiekun Joanna Grygiel
Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora w Opatówku – wystartowało 3 uczniów: Marcin Bugaj, Krzysztof Kempa, Mateusz Włodarczak. Finalista i laureat Mateusz Włodarczak – opiekun: Wojciech Cukrowski
Finał wojewódzki Mistrzostw w Piłce Nożnej – Kępno – II miejsce drużynowo
organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów weteranów – Tarce
organizacja konkursu dla gimnazjalistów pt. „Mój wymarzony ogród” – Tarce
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Finał Regionalny – Trzcianka i Bolesławowo
– Mistrzostwa Rejonu Teren Poznań-Wschód w piłkę nożną – Jarocin – I miejsce drużynowo
– Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – I miejsce w etapie regionalnym w Poznaniu, uczeń Dominik Terakowski dotarł do finału centralnego w Warszawie – opiekun Monika Tokarska
Konkurs z Ergonomii Pracy – uczeń Dominik Terakowski startował w finale centralnym w Warszawie – opiekun Joanna Grygiel
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – w finale regionalnym w Trzciance k/Opalenicy i Bolesławowie k/Stargardu Szczecińskiego startowało 6 uczniów: Karolina Stasik, Martyna Paterek, Dorota Antczak, Marcin Nowak, Łukasz Tyrakowski, Ilona Gluza
Regionalny konkurs „Bezpieczeństwo higiena pracy w rolnictwie” w Liskowie k/Kalisza: startowało trzech uczniów. Wygrał Marcin Nowak z III klasy technik agrobiznesu, III miejsce zajął Dominik Terakowski z III klasy technik weterynarii, a cała drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce
Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Marszewie: wystartowało trzech uczniów – Adam Środa, Kamil Cugier i Jakub Sobczak
Regionalny Turniej Młodego Mechanika Rolnictwa w Opatówku
Finał Terenu Poznań-Wschód w halowej piłce nożnej w Jarocinie: drużyna ZSP-B w Tarcach zajęła II miejsce – K. Glinkowski, H. Antkowiak, A. Włodarczyk, P. Włodarczyk, J. Jacek, P. Kempa, A. Banaszyński, M. Urbaniak, Ł. Tyrakowski, M. Korasiak – opiekun Dawid Piróg
Konkurs „Piórem malowane czyli Młodzi Twórcy Literatury już nie piszą do szuflady” – Jarocin – III miejsce zajęła uczennica Anna Banaszak – opiekun Klara Wosik, Jadwiga Zielińska
Gminne eliminacje do XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Jarocin – II i III miejsce indywidualnie, 2 uczniów: Krzysztof Hybiak, Emil Jędrzejak – opiekun Justyna Duda
Konkurs „Śpiewaj i walcz” – Golina – I miejsce – wokalistka Anita Rutka z zespołem – opiekun Sławomir Adamiak
Konkurs fotograficzny Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczne selfie” – Poznań – wyróżnienie dla Łukasza Krawczyka – opiekun Jakub Bogatko
Finał wojewódzkiej Licealiady w Lekkiej Atletyce – Poznań – II miejsce Dawid Zdrojowy i III miejsce Adrian Włodarczyk – opiekun Izabella Borecka

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2014/2015

Mistrzostwa Powiatu w Siatkowej Piłce Plażowej Dziewcząt – Jarocin – II miejsce drużynowo
Finał Wojewódzki XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – Tor Poznań – II miejsce drużynowo
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20 w Podnoszeniu Ciężarów – Zamość – III miejsce indywidualnie
– Etap rejonowy XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych – Jarocin II miejsce drużynowo
– Organizacja I Regionalnego Konkursu „MÓJ WYMARZONY OGRÓD”
dla młodzieży gimnazjalnej
– XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – I miejsce indywidualnie
– Finał XXI edycji regionalnego konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
– Marszew – I i III miejsce indywidualnie, I miejsce drużynowo
Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy – „Poznaj swoje prawa w pracy” – etap regionalny w Poznaniu – II miejsce indywidualnie, etap centralny w Warszawie – V miejsce indywidualnie
Organizacja imprezy promującej zdrowie pod hasłem „Nieśmy pomoc – sport, profilaktyka, zdrowie” dla klas trzecich gimnazjum z terenu Powiatu Jarocińskiego i gmin ościennych
Eliminacje do XXI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie
Organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Cuda natury” dla wszystkich szkół gimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego
Organizacja konkursu na plakat promujący „Moją ulubioną książkę” dla szkół gimnazjalnych pod patronatem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

DSCN5571 DSCN5570 DSCN5569 DSCN5568

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2013/2014

1. Nabór do szkoły (osób): – szkoły dla młodzieży – 88; – szkoły zaoczne – 331. Ogółem – 419.
2. Nowe zawody:
– fototechnik w technikum i ogrodnik, fotograf oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w reaktywowanej zasadniczej szkole zawodowej
3. Od września rozpoczął swoją działalność doradca zawodowy, którego zadaniem jest:
– diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
– gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego kierunku kształcenia,
– udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
– prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia
-kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów,
– koordynowanie wewnątrzszkolnej działalności informacyjno-doradczej szkoły,
– współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
-utrzymywanie kontaktu z absolwentami szkoły.
4. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkole wyniosła: 75,6% i jest:
– wyższa o 23 p.p. od zdawalności technikum w Wielkopolsce
– wyższa o 6,1 p.p. ogólnej zdawalności w Wielkopolsce
– wyższa o 5 p.p. od zdawalności w kraju
5. Zdawalnośc egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wyniosła:
– technikum – 78,5 %
– szkoły policealne – 79,7 %
Ogółem w szkole zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wyniosła 79,1%
6. Olimpiady, turnieje i konkursy:
Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy – „Poznaj swoje prawa w pracy” etap regionalny w Poznaniu – III miejsce indywidualnie, etap centralny w Warszawie – VI miejsce
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy w Trzcince- II, V
i IX miejsce indywidualnie, etap centralny – XVI miejsce
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – etap rejonowy w Opatówku
– II miejsce, etap wojewódzki w Koninie – X miejsce
Regionalny konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkól ponadgimnazjalnych z terenu Południowej Wielkopolski – finał konkursu w Przygodzicach – I, II i V miejsce indywidualnie oraz II miejsce drużynowo
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS Juniorów w podnoszeniu ciężarów – III i V miejsce indywidualnie
Międzywojewódzki Turniej Niepodległości w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty Jarocińskiego – Tarce – I miejsce drużynowo
Turniej podnoszenia ciężarów o Puchar Starosty – Nowy Tomyśl – I miejsce drużynowo, III miejsce indywidualnie
Turniej podnoszenia ciężarów o Puchar Burmistrza – Białogard – II miejsce drużynowo, I, II i 2 V miejsca indywidualnie
Wojewódzki Turniej podnoszenia ciężarów z okazji Powstania Wielkopolskiego
– Tarce – I miejsce drużynowo
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów – Siedlce – II miejsce drużynowo, dwa II miejsca, IV miejsce, VI miejsce indywidualnie
Mistrzostwa Polski Juniorek w podnoszeniu ciężarów – Zamość – brązowy medal
w podrzucie, V i XII miejsce indywidualnie
Eliminacje w podnoszeniu ciężarów do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
– Myślibórz – IV i V miejsce indywidualnie
Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów – Oborniki Śląskie – XI i XIII miejsce indywidualnie
Powiatowe Mistrzostwa LA – Jarocin – I miejsce na 100m, I miejsce na 200m,
dwa I miejsca skok w wzwyż, I miejsce skok w dal, I miejsce sztafeta chłopców 4×100
Rejonowe Mistrzostwa w LA w Poznaniu ? II miejsce na 100m, II miejsce na 200m,
I i II miejsce skok wzwyż,
Organizacja Turnieju Niepodległości w podnoszeniu ciężarów
– Organizacja Turnieju Gwiazdkowego w podnoszeniu ciężarów
– Organizacja Turnieju w podnoszeniu ciężarów z okazji Dnia Olimpijczyka
– Organizacja Turnieju w podnoszeniu ciężarów z okazji Poznańskiego Czerwca
– Organizacja Turnieju w podnoszeniu ciężarów z okazji Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
– Organizacja konkursu na plakat promujący czytelnictwo – „Promowanie ulubionej książki”
Organizacja Konkursu Recytatorskiego „Cuda Natury” dla wszystkich szkół gimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego.
Organizacja imprezy promującej zdrowie pod hasłem „Nieśmy pomoc” dla klas III gimnazjów z terenu Powiatu Jarocińskiego i gmin ościennych.
Regionalny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Południowej Wielkopolski – II miejsce drużynowo, I i II miejsce indywidualnie
7. Współpraca międzynarodowa:
– wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej połączona z realizacją 4 projektów w których corocznie uczestniczy ok.80 osób ze strony polskiej i niemieckiej, organizowanej przez szkołę oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „EUREKA”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2012/2013

1. Nabór do szkoły (osób): – szkoły dla młodzieży – 93; – szkoły zaoczne – 376. Ogółem – 469
2. Nowe zawody:
– technik technologii żywności
– opiekun medyczny
– technik rachunkowości
3. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkole wyniosła 79%, zdawalność
w Wielkopolsce (technikum) wyniosła 71% w kraju 81%.
4. Zdawalnośc egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wyniosła:
– technikum – 65,5 %
– szkoły policealne – 85,6%
Ogółem w szkole zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wyniosła 81,7 %, w Wielkopolsce 65,0 %.
5. Zakupy środków dydaktycznych, remonty oraz wykonane prace adaptacyjne pozwoliły zwiększyć ilość sal – pracowni o 5. Powiększono też 2 pracownie
i przygotowano 3 pomieszczenia warsztatowo-magazynowe, które będą wykorzystywane także w czasie egzaminów zawodowych.
Wyposażono od podstaw lub doposażono wszystkie pracownie zawodowe, bibliotekę, a także niektóre klasy do przedmiotów ogólnokształcących.
W efekcie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udzieliła upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie z 20 prowadzonych przez szkołę kwalifikacji.
6. Olimpiady, turnieje i konkursy:
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
– etap okręgowy – Września – III miejsce indywidualnie
– etap centralny – Warszawa – XV miejsce indywidualnie
Finał Regionalnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy
w Rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Południowej Wielkopolski w Koźminie – I miejsce drużynowo.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Białogardzie – podnoszenie ciężarów – I i II miejsce drużynowo, dwa II miejsca indywidualnie.
Mistrzostwa Województwa Juniorów w podnoszeniu ciężarów w Tarcach – juniorki I miejsce, juniorzy I miejsce, I miejsce drużynowo.
Eliminacje w podnoszeniu ciężarów do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Nowym Tomyślu – I i II miejsce indywidualnie.
Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów – Muszyna:
-VII miejsce drużynowo
– V i VII indywidualnie
Mistrzostwa Polski Juniorów do 17 lat w podnoszeniu ciężarów – Katowice
– Szopienice – III miejsce i dwa IV miejsca indywidualnie
Mistrzostwa Polski Juniorów do 20 lat w podnoszeniu ciężarów – Bydgoszcz:
– IV miejsce drużynowo
– dwa VI miejsca i jedno VIII miejsce indywidualnie.
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów do 17 lat – Biłgoraj:
– IV i V miejsce indywidualnie
Organizacja Turnieju Niepodległości w podnoszeniu ciężarów
– Organizacja Turnieju Gwiazdkowego w podnoszeniu ciężarów
– Organizacja Turnieju w podnoszeniu ciężarów z okazji Dnia Olimpijczyka
– Organizacja Turnieju w podnoszeniu ciężarów z okazji Poznańskiego Czerwca
– Organizacja Turnieju w podnoszeniu ciężarów z okazji Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
– Organizacja Konkursu Recytatorskiego „Cuda Natury” dla wszystkich szkół gimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego
Organizacja imprezy promującej zdrowie pod hasłem „Nieśmy pomoc” dla klas III gimnazjów z terenu Powiatu Jarocińskiego i gmin ościennych
Organizacja konkursu na plakat promujący czytelnictwo – „Promowanie ulubionej książki”
Powiatowe Mistrzostwa w LA – stadion w Jarocinie – II miejsce skok w dal, III miejsce pchnięcie kulą i skok wzwyż.
Powiatowe Mistrzostwa w piłce nożnej – Jarocin – III miejsce
Mistrzostwa Rejonowe w LA w Poznaniu – III miejsce – skok w dal
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia (etap regionalny) PCK w Jarocinie
II miejsce indywidualnie.
Regionalny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Południowej Wielkopolski – I miejsce drużynowo, IV, V i VI miejsce indywidualnie
7. Współpraca międzynarodowa:
– coroczne praktyki młodzieży w Dolnej Saksonii przy współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym DEULA w Nienburgu (Niemcy),
– wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej połączona z realizacją 4 projektów w których corocznie uczestniczy ok.80 osób ze strony polskiej i niemieckiej, organizowanej przez szkołę oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „EUREKA”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZSP-B W TARCACH 2011/2012

1. Nabór do szkoły (osób): – rok szkolny 2011/2012 – 428 osób, – rok szkolny 2012/2013 – 483 (wzrost o 55 osób, czyli o 13%).
2. Nowe zawody:
2012/2013 – technik technologii żywności, opiekun medyczny, technik rachunkowości,
2013/2014 – fototechnik w technikum i ogrodnik, fotograf oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w reaktywowanej zasadniczej szkole zawodowej.
3. Zdawalność matury: 2010/2011- 60%, 2011/2012- 90%, czyli wzrost o 30 pkt.proc.
4. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technikalnych: w ZSP-B 2010/2011- 80% a w 2011/2012- 85% (średnia OKE-62,8%, Wielkopolska 63,5%, Powiat Jarociński 80%)
5. Wyremontowano budynek Tarce 18, w którym urządzono pracownie do następujących zawodów: – florysta i warsztaty architektury krajobrazu, – pracownię zabiegową i prosektorium dla technika weterynarii, – warsztaty dla technika agrobiznesu, – pracownię plastyczno-techniczną dla organizacji reklamy i architektury krajobrazu.
6. Przygotowano pracownię zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych w budynku Tarce 19A dla opiekuna medycznego.
7. W trakcie urządzania są pracownie dla pozostałych zawodów, które szkoła prowadzi, tak by kształcenie było w pełnym zakresie i egzaminy mogły być prowadzone na miejscu w Tarcach.
8. W celu wzmocnienia działań szkoły związanych z wdrażaniem reformy programowej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkoła uzyskała zgodę na zatrudnienie drugiego wicedyrektora.
9. W celu spełnienia woli uczniów i rodziców zatrudniono w 2012r. psychologa zamiast pedagoga.
10. Miejsca uczniów w turniejach i konkursach:
– Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny: w 2011 r. – IV miejsce w finale rejonowym w Opatówku, w 2011 r. – III miejsce w finale regionalnym w Obiezierzu.
– Konkurs BHP Finał Regionalny: w 2011 r.- indywidualnie I miejsce, Ostrzeszów,
w 2012 r.- I miejsce indywidualnie i drużynowo, Opatówek.
– Konkurs: Prezydencja Polski w UE: w 2011r. – I miejsce w konkursie „Młodzi Wiedzą o Funduszach” i w nagrodę wyjazd uczennicy do Brukseli.
– Konkurs zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu „Młodzi wiedzą o funduszach” – 2012 r. – II miejsce w
– Sport Podnoszenie Ciężarów: stypendia fundowane przez KS Promień Opalenica na cały okres studiów na AWF w Poznaniu i Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy: 2011 r. Marita Grochowska, 2012 r. Weronika Kałmucka.
Mistrzostwa Wielkopolski Tarce 2011 I miejsce drużynowo,
Organizacja Turnieju o Puchar Starosty z okazji 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
Mistrzostwa Polski Biłgoraj – indywidualnie II i III miejsce,
Mistrzostwa Polski LZS- Siedlce indywidualnie I i III miejsce
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Ciechanów – dwa IV miejsca,
Mistrzostwa Polski Juniorek – Puławy – dwa IV miejsca,
Mistrzostwa Polski do lat 17 Hrubieszów indywidualnie IV i V miejsce,
Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju Niepodległości w Tarcach,
Organizacja 3 obozów sportowych w Mielnie, Olejnicy i Łężeczkach.
– Konkurs recytatorski – coroczna organizacja Powiatowego Konkursu dla Gimnazjalistów „CUDA NATURY” promującego poezję i kulturę języka.
– Współpraca międzynarodowa:
– Coroczne praktyki młodzieży w Dolnej Saksonii przy współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym DEULA w Nienburgu (Niemcy),
– Wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej połączona z realizacją 4 projektów, w których corocznie uczestniczy po ok. 80 osób ze strony polskiej i niemieckiej, organizowanej przez szkołę oraz Stowarzyszenie Edukacyjne EUREKA.

IMG_4539 IMG_4547 IMG_4548 IMG_4630IMG_4874IMG_4423IMG_4458IMG_4851IMG_4813IMG_4820IMG_0551ciezaryIMG_4809

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….