SZKOŁA POLICEALNA

  • bezpłatne szkoły policealne, atrakcyjne zawody
  • system zaoczny – możliwość nauki i pracy
  • możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych
  • egzaminy zawodowe odbywają się w naszej szkole
  • wydajemy zaświadczenia i legitymacje

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

massage TECHNIK MASAŻYSTA – NOWOŚĆ!!!

Szkoła Policealna, 2 – letnia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:
– wykonywanie masażu medycznego,
– wykonywanie masażu sportowego,
– wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego,
– prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.
Prężnie rozwijający się rynek pracy, który bardzo potrzebuje fachowców w tej dziedzinie zarówno w kraju jak i za granicą.

Podstawa programowa NOWA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

opiekunka środowiskowa fotoOPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA – NOWOŚĆ!!!

Szkoła Policealna, 1-roczna

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,
– sprawowanie opieki nad osobą podopieczną, niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
– pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego ( gospodarowanie budżetem, dokonywanie zakupów, sporządzanie posiłków, utrzymywanie porządku oraz tworzenie optymalnych warunków do życia),
– motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.
Społeczeństwo całej Europy starzeje się i dlatego gwałtownie rośnie potrzeba pracowników w zawodach opiekuńczych.

Podstawa programowa NOWA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OMOPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Szkoła policealna, 2-letnia.

Kierunek bardzo polecany przez Wojewódzki Urząd Pracy ze względu na bardzo dużą ilość ofert pracy. Kształcenie obejmuje organizowanie i wykonywanie prac opiekuńczo-wspierających oraz aktywizowanie osób starszych do samodzielności życiowej i współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej. Łatwo znaleźć pracę w domach opieki, a także prowadząc indywidualną działalność gospodarczą w kraju i za granicą, bo ilość ludzi starszych wciąż rośnie.

Podstawa programowa NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FLORYSTA

Szkoła policealna, 1 – roczna.

Bezpłatna szkoła dla dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Nauka obejmuje przedmioty zawodowe zgodne z podstawą programową.
Szkoła w zawodzie FLORYSTA umożliwia uzyskanie atrakcyjnego zawodu. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na podjęcie pracy w kwiaciarniach, agencjach reklamowych, wytwórniach ozdób, ułatwią estetyczne urządzenie wnętrz: restauracji, hoteli, a także własnego domu lub mieszkania.

Podstawa programowa NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkoła policealna, 2-letnia.

Bezpłatna szkoła dla dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. Nauka obejmuje przedmioty zawodowe zgodne z podstawą programową. Szkoła w zawodzie OPIEKUN W DPS ? ie umożliwia podjęcie pracy w domach opieki w Polsce i za granicą. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent otrzyma dyplom i suplement w języku angielskim.

Podstawa programowa NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK ADMINISTRACJI

Szkoła policealna, 2-letnia.

Bezpłatna szkoła dla dorosłych w systemie zaocznym. Przeznaczona dla tych, którzy mają zamiar pracować w urzędach, instytucjach lub w biurach firm. Nauka obejmuje przedmioty zawodowe zgodnie z podstawą programową. Absolwenci zdają zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i po jego zdaniu otrzymują dyplom wydany przez OKE w Poznaniu.

Podstawa programowa NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK BHP

Szkoła policealna, 1,5-roczna.

Bezpłatna szkoła dla dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia w soboty i niedziele. Szkoła przeznaczona dla absolwentów szkół średnich (techników i liceów), którzy w przyszłości chcą pełnić rolę inspektorów BHP w zakładach pracy lub we własnej firmie. Atrakcyjny kierunek dający możliwość zdobycia ciekawego zawodu. Jedyna okazja bezpłatnego zdobycia kwalifikacji technika BHP na Ziemi Jarocińskiej. Podstawa programowa.

Podstawa programowa NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Szkoła policealna, 2-letnia.

Czterosemestralna szkoła policealna w systemie zaocznym umożliwia uzyskanie dwóch kwalifikacji: prowadzenie rachunkowości i rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Absolwent uzyska kwalifikacje do dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, wykonywania i sporządzania analiz finansowych, rozliczania podatków i ZUS.

Podstawa programowa NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPIEKUN MEDYCZNY

Szkoła policealna, 1-roczna.

Dwusemestralna szkoła policealna dla dorosłych. Szkoła umożliwia zdobycie kwalifikacji do prowadzenia kompleksowej opieki nad osobami chorymi, w tym czynnościami życia codziennego, w domach opieki, w kraju i za granicą. Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzyma dyplom i suplement w języku angielskim

Podstawa programowa NOWA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

opiekunka-dziecieca

OPIEKUNKA DZIECIĘCA – WRÓCIŁA DO OFERT NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Policealna, 2 – letnia

Dwuletnia szkoła policealna dla dorosłych. Umożliwia zdobycie kwalifikacji do pielęgnacji dzieci zdrowych, chorych i niepełnosprawnych. Obejmuje także wychowanie i edukowanie dziecka oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci. Zawód bardzo poszukiwany – żłobki, przedszkola, domy dziecka, praca także poza granicami kraju.

Podstawa programowa NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapowiedź uruchomienia w najbliższym czasie w Szkole Policealnej:

GTECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 2 lata

Podstawa programowa NOWA

 

 

zawod-Technik-transportu-drogowego-obrazek_duzy_107678TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO – 2 lata

Podstawa programowa NOWA