ERASMUS +

Erasmus+ - logo

UWAGA!!I

Rekrutacja na 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Sewilli (Hiszpania) planowane w terminie 1-29 października 2022 r. w ramach programu Erasmus Plus. 

Jeżeli:

 • chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe pracując w Hiszpanii, 
 • masz minimum 16 lat,
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, 
 • na ostatnim świadectwie uzyskałeś minimum ocenę dobrą z zachowania oraz dostateczną z języka angielskiego,
 • na ostatnim świadectwie uzyskałeś minimum średnią dostateczną ocen z przedmiotów zawodowych,
 • nie masz problemów zdrowotnych, 
 • jesteś zaszczepiony lub będziesz gotów się zaszczepić przeciwko COVID-19

To:

 • pobierz formularz rekrutacji u p. Olgi Filipiak
 • wypełnij formularz
 • napisz list motywacyjny w języku polskim (do 1500 znaków) z krótkim uzasadnieniem swojego udziału w projekcie 
 • złóż wypełniony formularz wraz z listem motywacyjnym u p. Olgi Filipiak lub zanieś go do sekretariatu do 3 grudnia 2021 r. 

Rekrutacja odbędzie się w ramach konkursu. 

Zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie 7 osób + 4 osoby rezerwowe.