Strona główna
 • Dni otwarte szkoły

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zapraszają na DNI OTWARTE SZKOŁY, które odbędą się: w godz. 900 – 1400 (warsztaty zawodowe) w godz. 900–1300 (wystawa zawodowa, informacje).

 • Inauguracja zajęć w szkole dla dorosłych.

  Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy Szkoły Policealnej w Tarcach, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarcach oraz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Rolnik odbędzie się 17 września 2022 r. (sobota) o godzinie 8 00. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich słuchaczy odbędzie się w auli szkolnej.

 • Egzamin maturalny w terminie poprawkowym. Sierpień 2022 r.

  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00. Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem. Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej.

 • DNI OTWARTE SZKOŁY

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach serdecznie zapraszają na DNI OTWARTE SZKOŁY, które odbędą się: w piątek 27 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 14.00 (warsztaty zawodowe) w sobotę 28 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 13.00 (wystawa zawodowa, informacje) ZAPRASZAMY!

 • Wyniki egzaminów zawodowych

  Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego można odbierać od 8 kwietnia 2022 r.

 • Zdalne nauczanie od dnia 31 stycznia do dnia 27 lutego 2022 roku.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31 stycznia do dnia 27 lutego 2022 roku w szkołach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zajęcia odbywać się będą  z wykorzystaniem metod […]

 • IMG_20211227_092158-2

  Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pamiętamy.

  W tym roku po raz pierwszy dzień 27 grudnia obchodzony jest jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na budynku szkoły umieszczone zostały flagi państwowe i powstańcze upamiętniające tamte wydarzenia.

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM
– technik ochrony środowiska
– technik spedytor
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
KIERUNKI TECHNIKUM NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE
–technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ
– technik masażysta
– opiekun medyczny
– opiekun osoby starszej
– opiekunka dziecięca
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik bhp
– florysta


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach piątek 21 kwietnia 2023 r. i w sobotę 28 kwietnia 2023 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.

FILM Z ŻYCIA SZKOŁY

Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole

 

ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE

Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:

 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK
 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII
 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej
 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo
 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów

Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM

Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

I DOROSŁYCH