Strona główna
 • Rekrutacja do szkół dla młodzieży na rok szkolny 2022/2023

  Wniosek o przyjęcie do naszej szkoły, wraz z dokumentami, można składać w dwóch etapach: ETAP 1 Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. wystarczy dostarczyć podanie wraz z kwestionariuszem, (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) dwa podpisane na odwrocie zdjęcia oraz odpis skrócony aktu urodzenia. Podanie wraz z kwestionariuszem: Podanie wraz z kwestionariuszem – […]

 • Badania lekarskie kandydatów do szkoły

  W dniu 12 lipca 2022 r. w ZSP-B w Tarcach odbędą się badania lekarskie kandydatów do szkoły. Badania lekarskie kandydatów do szkoły w 2022 r. przeprowadzi na miejscu w szkole w Tarcach lekarz specjalista medycyny pracy Elżbieta Skrzypczyńska (Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Jarocin, ul. Józefa Bema 29 lok.15), termin badania w szkole – 12 lipca 2022 […]

 • DNI OTWARTE SZKOŁY

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach serdecznie zapraszają na DNI OTWARTE SZKOŁY, które odbędą się: w piątek 27 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 14.00 (warsztaty zawodowe) w sobotę 28 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 13.00 (wystawa zawodowa, informacje) ZAPRASZAMY!

 • Wyniki egzaminów zawodowych

  Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego można odbierać od 8 kwietnia 2022 r.

 • Zdalne nauczanie od dnia 31 stycznia do dnia 27 lutego 2022 roku.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31 stycznia do dnia 27 lutego 2022 roku w szkołach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zajęcia odbywać się będą  z wykorzystaniem metod […]

 • IMG_20211227_092158-2

  Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pamiętamy.

  W tym roku po raz pierwszy dzień 27 grudnia obchodzony jest jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na budynku szkoły umieszczone zostały flagi państwowe i powstańcze upamiętniające tamte wydarzenia.

 • Nauczanie zdalne

  Informuję, że od dnia 20 do 23 grudnia 2021 roku (włącznie) oraz od 3 do 5 stycznia 2022 roku (włącznie) nauczanie odbywać sie będzie w formie zdalnej. Od 23 do 31 grudnia 2021 roku – zimowa przerwa świąteczna. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 6 stycznia (Święto Trzech Króli) i 7 stycznia 2022 roku są dniami […]

 • Zdalne nauczanie.

  Zdalne nauczanie – stan na 29 listopada 2021 r. 1. Klasy: IIa, IVa, IVb, IVc – zdalne nauczanie do 3 grudnia 2021 roku włącznie (piątek). 2. Klasa IIIe do 2 grudnia 2021 roku włącznie (czwartek). O kwarantannie dla uczniów i terminie jej obowiązywania decydują odpowiednie służby. Objęcie klasy zdalnym nauczaniem nie oznacza, że wszyscy jej […]

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM
– technik ochrony środowiska
– technik spedytor
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
KIERUNKI TECHNIKUM NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE
–technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ
– technik masażysta
– opiekun medyczny
– opiekun osoby starszej
– opiekunka dziecięca
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik bhp
– florysta


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach piątek 27 MAJA 2022 r. i w sobotę 28 MAJA 2022 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.

FILM Z ŻYCIA SZKOŁY

Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole

 

ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE

Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:

 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK
 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII
 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej
 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo
 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów

Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM

Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

I DOROSŁYCH