Strona główna
 • IMG_20211227_092158-2

  Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pamiętamy.

  W tym roku po raz pierwszy dzień 27 grudnia obchodzony jest jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na budynku szkoły umieszczone zostały flagi państwowe i powstańcze upamiętniające tamte wydarzenia.

 • Nauczanie zdalne

  Informuję, że od dnia 20 do 23 grudnia 2021 roku (włącznie) oraz od 3 do 5 stycznia 2022 roku (włącznie) nauczanie odbywać sie będzie w formie zdalnej. Od 23 do 31 grudnia 2021 roku – zimowa przerwa świąteczna. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 6 stycznia (Święto Trzech Króli) i 7 stycznia 2022 roku są dniami […]

 • Zdalne nauczanie.

  Zdalne nauczanie – stan na 29 listopada 2021 r. 1. Klasy: IIa, IVa, IVb, IVc – zdalne nauczanie do 3 grudnia 2021 roku włącznie (piątek). 2. Klasa IIIe do 2 grudnia 2021 roku włącznie (czwartek). O kwarantannie dla uczniów i terminie jej obowiązywania decydują odpowiednie służby. Objęcie klasy zdalnym nauczaniem nie oznacza, że wszyscy jej […]

 • WAŻNE. ZDALNE NAUCZANIE

  UWAGA. Wszystkie wiadomości dotyczące zdalnego nauczania w poszczególnych klasach przekazywane będą za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS w module wiadomości. Ze względu na różne terminy obowiązywania zdalnego nauczania w poszczególnych klasach wiadomości przekazywane będą tylko do rodziców i uczniów, których będzię ono dotyczyło. O kwarantannie informuje uczniów pełnoletnich i rodziców uczniów niepełnoletnich automatyczny system za pomocą […]

 • Klasa III b. Zdalne nauczanie.

  Informuję, że w czwartek i pątek (25 i 26 listopada br.) nauczanie w klasie III b odbywać się będzie, zgodnie z planem lekcji, w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. W tych dniach uczniowie klasy III b nie przychodzą do szkoły. Sławomir WilakDyrektor ZSP-B w Tarcac5

 • Erasmus+ - logo

  Erasmus + praktyki zawodowe w Sewilli

  UWAGA!!I Rekrutacja na 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Sewilli (Hiszpania) planowane w terminie 1-29 października 2022 r. w ramach programu Erasmus Plus.  .  Jeżeli: chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe pracując w Hiszpanii,  masz minimum 16 lat, posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,  na ostatnim świadectwie uzyskałeś minimum ocenę dobrą z zachowania oraz dostateczną z języka angielskiego, […]

 • Pierwsze zajęcia w szkołach dla dorosłych oraz plan zajęć

  Pierwsze zajęcia oraz spotkanie informacyjne dla słuchaczy szkół dla dorosłych odbędą się 11 września 2021 r. o godz. 8.00. Plan zajęć dostępny jest w zakładce „Plan zajęć” Nowo powstałe grupy w roku szkolnym 2021/2022: I semestr szkoły policealnej technik bhp kwalifikacyjny kurs rolniczy ROL.04

 • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

  Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 dla szkół dla młodzieży odbędzie się 01 września 2021 r. o godz. 8.30 przed budynkiem szkoły. Po spotkaniu uczniowie przejdą do sal według następującego harmonogramu: Klasa I a (TW/TA/TOŚ) – wychowawca p. Jowita Kuszyńska – sala 35 Klasa I b (TL) – wychowawca p. Magdalena Marcinkowska – sala 34 Klasa […]

 • UWAGA! Zasady dla osób przystępujących do poprawkowego egzaminu maturalnego

  Zasady obowiązujące uczniów i słuchaczy przystępujących do poprawkowego egzaminu maturalnego w dniu 24 sierpnia 2021 r. Wszyscy przystępujący do poprawkowego egzaminu maturalnego w dniu 24 sierpnia 2021 r. powinni zgłosić się do szkoły najpóźniej do godz. 8 30 Egzaminy rozpoczną się o godz. 9 00 Pisemny egzamin poprawkowy z: matematyki i języka polskiego – sala […]

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM
– technik ochrony środowiska
– technik spedytor
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
KIERUNKI TECHNIKUM NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE
–technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ
– technik masażysta
– opiekun medyczny
– opiekun osoby starszej
– opiekunka dziecięca
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik bhp
– florysta


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach czwartek 26 MARCA 2020 r. i w piątek 27 MARCA 2020 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.

FILM Z ŻYCIA SZKOŁY

Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole

 

ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE

Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:

 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK
 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII
 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej
 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo
 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów

Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM

Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

I DOROSŁYCH