OGŁOSZENIA

UWAGA!

  1. W dniu 17 grudnia 2021 r. w restauracji „Impresja” w Bachorzewie odbędzie się Wigilia dla pracowników  zespołu, emerytów i rencistów. Początek godz. 17.00. Zapisy do końca listopada pod nr telefonu 627472443. Zapraszamy

Zapytanie ofertowe

STWiOR

Przedmiar robót II etap

PROJEKT UMOWY

Projekt Budowlany_Budynek garażowy_Tarce

Kosztorys ofertowy II etap

Oferta

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego –

Zawiadomienie o wyborze oferty – Budowa garażu 2017

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MARZYŃSKI” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin – 85.204,23 zł brutto i P.U.H. Nawrot Sp. z o.o. Budy 55, 63-708 Rozdrażew 70.175,44 zł brutto. Wybrano ofertę firmy P.U.H. Nawrot Sp. z o.o. Budy 55, 63-708 Rozdrażew.

*******************

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE

BUDOWA GARAŻU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO -BIZNESOWYCH W TARCACH

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową budynku
garażowego I etap, polegającego na: 1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 1.2. Ściany 1.3. Konstrukcja i pokrycie dachowe

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy I etap

Oferta

Projekt Budowlany_Budynek garażowy_Tarce

Przedmiar robót I etap

STWiOR

PROJEKT UMOWY

Dodatkowe informacje – tel: 62 747-2443

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!

W terminie 31.05-03.06.2018 r. organizowana jest czterodniowa wycieczka do Sandomierza dla pracowników oraz emerytów ZSP-B w Tarcach.

Zapisów można dokonywać do 31.12.2017 r.


Ogłoszenie DLA FIRM – (PDF) Zawiadomienie kontrahentów (pobierz TUTAJ)

Uwaga! Nastąpiła zmiana danych do faktur:

NABYWCA – Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10,
63-200 Jarocin, NIP: 6172185129
ODBIORCA – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, Tarce 19, 63-200 JarocinOgłoszenia DLA RODZICÓW:

Wywiadówka: kolejny termin – nie ustalono.

Zwolnienia i usprawiedliwienia prosimy wpisywać do specjalnego zeszytu – umożliwia to skuteczną kontrolę obecności uczniów na zajęciach szkolnych

.


POPRAWA WYNIKÓW – zajęcia uzupełniające
Uwaga! W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w celu poprawy wyników w nauce. Uczniowie uzyskujący słabsze wyniki zobowiązani są do korzystania z tych lekcji. Dotyczy to zwłaszcza matematyki. Zajęcia uzupełniające dla klas pierwszych prowadzi p. Ł. Miesiąc (terminy i godziny są na tablicy ogłoszeń w szkole) a zajęcia uzupełniające dla klas czwartych prowadzą p. A.Wolniewicz – Mrozek i M. Miękus – Falkowska (sprawdź na tablicy ogłoszeń).


POMOCE NAUKOWE I STAŻE PŁATNE DLA UCZNIÓW z projektów unijnych
Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych Tarcach wraz ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie pozyskał nowoczesne pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Planowana jest budowa garażu dla maszyn rolniczych. Miło nam poinformować uczniów klas drugich i trzecich (50 osób), którzy zapisali się na płatne staże zawodowe (1250 zł brutto za 150 godz. dla ucznia) oraz na darmowe kursy (florystyczny, prawa jazdy, inseminatora, spawacza, grafiki komputerowej, fotografii, kucharza, kelnera i na wózki widłowe), że nasza szkoła pozyskała ponad 712 tys. zł z funduszy UE i będzie mogła wszystkie ww. zadania zrealizować. Oprócz tego zakupimy nowe maszyny do technika agrobiznesu i zbudujemy dla nich odpowiednią dydaktyczną wiatę. Wkrótce przekażemy szczegóły realizacji projektu.

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT! Płatne praktyki – UCZĄC SIĘ W TARCACH ZARABIASZ

Miło nam poinformować uczniów klas drugich i trzecich (50 osób), którzy zapisali się na płatne staże zawodowe (1250 zł brutto za 150 godz. dla ucznia) oraz na darmowe kursy (florystyczny, prawa jazdy, inseminatora, spawacza, grafiki komputerowej, fotografii, kucharza, kelnera i na wózki widłowe), że nasza szkoła pozyskała ponad 712 tys. zł z funduszy UE i będzie mogła wszystkie ww. zadania zrealizować. Oprócz tego zakupimy nowe maszyny do technika agrobiznesu i zbudujemy dla nich odpowiednią dydaktyczną wiatę. Wkrótce przekażemy szczegóły realizacji projektu. Koordynator projektu: Justyna Duda.


BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe zapewniające efektywne kształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego. Baza jest systematycznie uzupełniana a sam budynek szkoły będzie w najbliższym czasie unowocześniany. Fotografie ilustrujące bazę dydaktyczną szkoły
Baza dydaktyczna szkoły. Więcej ? Zobacz tutaj!


TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA SZKOŁY. Przygotowując się do reformy kształcenia zawodowego w ostatnich latach: – urządzone zostały od podstaw nowe pracownie do weterynarii, florystyki, organizacji reklamy w budynku Tarce 18 oraz do opiekuna medycznego w budynku Tarce 19A; – kończy się kompletowanie sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć praktycznych w pozostałych zawodach w głównym budynku szkoły. Zakupiono całe wyposażenie pracowni rachunkowości, technologii żywności, a także architektury krajobrazu, logistyki i weterynarii (ultrasonograf, analizatory biotechniczne i hematologiczne, wirówki itp.)


PRAKTYKI ZAGRANICZNE Leonardo, ERASMUS+ i DPJW
Od 2003 roku corocznie uczniowie i nauczyciele biorą udział w szkoleniowych wyjazdach do Niemiec. Praktyki i wyjazdy seminaryjne dla nauczycieli organizowane są w celu zdobywania nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w oparciu o doświadczenia niemieckich partnerów w Dolnej Saksonii. Projekty organizowane są w ramach projektów i finansowane ze środków unijnych. JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W POWIECIE JAROCIŃSKIM REALIZUJĄCĄ REGULARNIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE! Wcześniej od początku lat dziewięćdziesiątych przy współpracy z Urzędem Miejskim w Jarocinie organizowaliśmy praktyki zawodowe dla naszych uczniów w Veldhoven (Holandia). Więcej – zobacz na stronie wymiana międzynarodowa. Zapisy u kierownika szkolenia praktycznego.