STOWARZYSZENIE EUREKA

Stowarzyszenie Edukacyjne „EUREKA”
Tarce 19, 63-200 Jarocin
NIP 617-218-69-33
REGON: 301205290
Nr KRS: 0000336660
tel. 747 24 43
e-mail: tarce@wp.pl (jest to adres szkolnej skrzynki e-mailowej, dlatego prosimy stosować dopisek „dla Stowarzyszenia Edukacyjnego EUREKA”
e-mail Prezesa stowarzyszenia: adamiaks@wp.pl
Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

I. Zarząd Stowarzyszenia „Eureka”

1) Sławomir Adamiak – Prezes
2) Zuzanna Rożek-Krzyżaniak -Skarbnik
3) Ilona Ciechelska – Sekretarz

II. Celem Stowarzyszenia jest:

1. promowanie aktywności obywatelskiej, w tym wspieranie sektora pozarządowego,
2. promowanie idei samorządności lokalnej, budowy państwa obywatelskiego
oraz integracji europejskiej,
3. popularyzacja kultury i dziedzictwa narodowego Polski oraz Europy,
4. promowanie i organizowanie wychowania i doradztwa,
5. promowanie i organizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój w takich dziedzinach jak kultura, sport, gospodarka, pomoc społeczna, edukacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek,
6. aktywizacja grup narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak osoby z rodzin patologicznych, niepełnosprawne, długotrwałe bezrobotne, chore, w podeszłym wieku, zamieszkujące tereny wiejskie,
7. promowanie czytelnictwa.

III. Działalność:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla realizacji celów statutowych.
2. Wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, sektorem aktywności gospodarczej, środkami masowego przekazu oraz osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych.
3. Naukę języków obcych i prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji.
4. Prowadzenie ośrodków kultury oraz innej działalności kulturalnej.
5. Organizację wycieczek, obozów, rajdów, biwaków oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów w ramach kształcenia ustawicznego dorosłych.
7. Organizację imprez sportowych.
8. Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania.
9. Prowadzenie innej działalności wspomagającej edukację.

IV. Nr konta: BS Jarocin 53 8427 0009 0028 5146 2000 0001
Zapraszamy wszystkich życzliwych do wsparcia naszego stowarzyszenia działającego na rzecz młodzieży.

Projekty dofinansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W każdym roku szkolnym organizowane są cztery kilkudniowe spotkania polsko-niemieckie, po 20 osób z jednej i z drugiej strony wraz z opiekunami – 2 w Polsce ( Ślesin, Żerków i in.) i dwa na terenie Niemiec (Berlin, Prenzlau, Drezno i inne).
Celem tych spotkań jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznawanie kultury i zabytków obu krajów oraz nawiązywanie kontaktów, które po ukończeniu szkoły ułatwiają znalezienie dobrej pracy w Niemczech. Wymiana młodzieży jest finansowana głównie przez PNWM w Poczdamie.


Spotkanie młodzieży w Berlinie – śladami muru berlińskiego

W dniach 22 -25 listopada 2018 r. polsko niemiecka grupa młodzieży poszukiwała śladów podziału i zjednoczenia wschodniego i zachodniego Berlina. Uczniowie ZSP-B w Tarcach, w ramach wyjazdu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka oraz ich niemieccy rówieśnicy z Brandenburgii, w kilkuosobowych grupach przemierzali miasto odkrywając miejsca związane z istnieniem muru berlińskiego. Ciekawostek dotyczących czasu podziału miasta dostarczył przewodnik – rodowity Berlińczyk uczestniczący w tamtych wydarzeniach. Uczniowie dokumentowali swoje odkrycia robiąc selfie grupy na tle ciekawych miejsc odnalezionych w mieście. Fakty historyczne były wieczorem omawiane przez uczestników w trakcie warsztatów towarzyszących spotkaniu. Był taż czas na rozmowy, lepsze poznanie się z kolegami z Niemiec i doskonalenie języka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Polsko – niemiecka historia Torunia

Czterodniowe spotkanie grup młodzieżowych z Wielkopolski i Brandenburgii zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka, działające przy ZSP-B w Tarcach, odbyło się w dniach od 11.10.2018 – 15.10.2018 w Toruniu. Jego głównym założeniem było poszukiwanie śladów wspólnej historii obu narodów we wspaniałym, pełnym  zabytków mieście, w którym przez wiele stuleci splatały się losy Polaków i Niemców. Toruń przetrwał nienaruszony drugą wojnę światową a w 1997 roku Zespół Staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Od 2004 roku Toruń jest ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast UNESCO, toteż nic dziwnego, że oczarował całą, międzynarodową grupę młodzieży swoim urokiem. Zwiedzanie odbywało się na dwa sposoby. Najpierw odbyła się gra uliczna – mieszane, polsko – niemieckie zespoły wyruszyły w miasto z listą zadań do wypełnienia i mapkami ułatwiającymi orientację. Samodzielne poszukiwanie ciekawych miejsc wymagało współdziałania, porozumiewania się i wzmacniało poczucie jedności. To kolejne załażenie programowe spotkań młodzieżowych. Wieczorem Toruń pokazał się nam w nowej szacie – po pięknie podświetlonym centrum oprowadzała nas pani przewodnik opowiadając  szczegółowo o zabytkach, historii, architekturze i postaci Mikołaja Kopernika, najsłynniejszego mieszkańca tego miasta. Oprócz wspomnianych wyżej form zwiedzania miasta, program drugiego dnia pobytu wypełniła wizyta w Muzeum Toruńskiego Piernika i warsztaty wypieku pierników –  słodkiej i pachnącej specjalności miasta. Trzeci dzień spędziliśmy w dziewiętnastowiecznej twierdzy obronnej – Forcie IV. Ceglana, pruska fortyfikacja kryła wiele zagadek, które objaśniał w dwóch językach przewodnik w pruskim, oficerskim mundurze. Na dodatek był on Rosjaninem z Kaliningradu – terenu dawnych Prus Wschodnich. Na zakończenie zwiedzania, tuż przed obiadem przygotowanym w fortecznej kantynie, nasz „pruski oficer” zagrał nam na harmonijce ustnej starą wojskowa piosenkę, pokazując w ten sposób, jak dawniej żołnierze umilali sobie trudną służbę – wspominają uczennice pierwszej klasy technikum w Tarcach, uczestniczki spotkania. Wieczorem czekała nas jeszcze jedna atrakcja – seans w Toruńskim Planetarium Pt. „Ziemia, planeta Kopernika”. Oprócz zwiedzania był czas na rozmowy, wspólne spędzanie czasu. Młodzi uczestnicy spotkania porozumiewali się zwłaszcza w języku niemieckim i angielskim. Wymieniono adresy i numery telefonów. Nasi goście Brandenburgii byli bardzo pozytywnie zaskoczeni urokiem Torunia i koleżeńską postawą naszej młodzieży.  Na podsumowaniu wspólnego wyjazdu panowała bardzo dobra atmosfera i większość uczestników deklarowała chęć ponownego spotkania. Tym razem odwiedzimy naszych partnerów w Berlinie – stwierdzają: pomysłodawca i organizator projektu, Sławomir Adamiak oraz Magdalena Ludwiczak, drugi opiekun opiekunem polskiej części grupy. Bardzo dobrze współpracowało się nam z kolegami  z Polski, to sprzyjało integracji młodzieży – mówiła na podsumowaniu Petra Herbon odpowiedzialna za grupę niemiecką. Projekt zrealizowany w Toruniu dofinansowany został przez biuro Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.  Ustalono wspólnie termin kolejnego seminarium – w Berlinie spotkamy się pomiędzy 22 a 25 listopada 2018r.

Teatr, taniec i multimedia -warsztaty polsko-nienieckie w Trabnitz 23-26.11.2017r.

DSCN1662 DSCN1606 DSCN1609 DSCN1612 DSCN1617 DSCN1622 DSCN1626 DSCN1627 DSCN1628 DSCN1636 DSCN1638 DSCN1641 DSCN1643 DSCN1644 DSCN1656 DSCN1660 DSCN1662 DSCN1669 DSCN1670 DSCN1681 DSCN1683 DSCN1696 DSCN1697 DSCN1700 DSCN1703 DSCN1705 IMG_6104 IMG_6105 IMG_6106 IMG_6108 IMG_6116 IMG_6118 IMG_6121 IMG_6124 IMG_6125 IMG_6128 IMG_6129 IMG_6131 IMG_6132 IMG_6134 IMG_6135 IMG_6141 IMG_6142 IMG_6143 IMG_6144 IMG_6145 IMG_6147 IMG_6152 IMG_6154 IMG_6156 IMG_6158 IMG_6160 IMG_6161 IMG_6163 IMG_6164 IMG_6166 IMG_6180 IMG_6184 IMG_6185 IMG_6186 IMG_6187 IMG_6188 IMG_6192 IMG_6198 IMG_6201 IMG_6204 IMG_6205 IMG_6207 IMG_6208 IMG_6212 M1370155 M1370156

 

Jak spędzasz czas wolny? Masz czasem ochotę na na działania artystyczne? Na warsztatach w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań uczniowie z technikum o kierunku technik organizacji reklamy, agrobiznesu i innych wchodzących w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach i ich koledzy z organizacji BBL e.v. z Brandenburgii doskonalili swoje umiejętności w tańcu, małych formach teatralnych i kręcili swój krótki film. To część kształcenia zawodowego młodzieży uczącej się na kierunku organizacji reklamy – stwierdza kierownik wycieczki Sławomir Adamiak. Wspólne polsko-niemieckie warsztaty były dla młodzieży nie tylko okazją doskonalenia porozumiewania się w językach obcych ale i inspiracją do działań artystycznych bardzo potrzebnych w tym zawodzie – podkreśla organizator. Będąc w pobliżu stolicy Niemiec nie mogliśmy zaprzepaścić okazji jej zwiedzenia. Tym razem zdecydowaliśmy się na nocny spacer po Berlinie. Podświetlone budynki miasta wyglądały bardzo ciekawie – mówili zadowoleni uczestnicy wycieczki. Wyjazd i warsztaty w Niemczech zostały dofinansowane przez biuro Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie. Opiekunami grupy polskiej byli Sławomir Adamiak i Patrik Pinczewski.

 


 

Berlin w przededniu Święta Zjednoczenia – 30.09. – 03.10.2017r.

Berlin 2017 1590 Berlin 2017 1591 Berlin 2017 1592 Berlin 2017 1593 Berlin 2017 1595 Berlin 2017 1598 Berlin 2017 1599Berlin Hohenhen 01800px-Hohenschönhausen_Gedenkstätte_01HSH_Gedenkstätte_02Berlin Wartownia Mur Berlin Hohenhausen Eureka 01 Berlin Hohenhausen Eureka 02 Berlin Mur1561BerlinHohenhasen-Eureka2 Berlin2017 Pro Socjal 1604Berlin Mur 1553Berlin Mur 1556Berlin Mur 1570Berlin Mur 2017-09Berlin Mur1577Berlin Mur foto zasiekiBerlin Charlie1483Berlin Minen 1478Berlin tablice DSCN1489Berlin TrenenPalast EUREKA 03Berlin Trennen1475Berlin Trennen 1470Berlin Trennen 1486Berlin Trennen 1487Berlin Mur 15462017-10-01 09.34.44 D-PL Berlin2017-10-01 10.37.21 D-PL Berlin2017-10-01 10.37.35 D-PL Berlin2017-10-01 10.59.40 D-PL Berlin2017-10-01 11.08.35 D-PL Berlin2017-10-01 11.35.45 D-PL Berlin2017-10-01 11.40.21 D-PL Berlin2017-10-01 11.52.45 D-PL Berlin2017-10-01 14.51.02 D-PL Berlin2017-10-01 15.15.38 D-PL Berlin2017-10-01 15.27.22 D-PL Berlin2017-10-01 15.35.02 D-PL Berlin2017-10-01 16.02.03 D-PL Berlin2017-10-01 17.20.07 D-PL Berlin2017-10-01 17.29.26 D-PL Berlin2017-10-01 17.29.54 D-PL Berlin2017-10-01 17.30.07 D-PL Berlin2017-10-01 18.21.22 D-PL Berlin2017-10-01 18.25.18 D-PL Berlin2017-10-01 18.25.29 D-PL Berlin2017-10-01 18.25.37 D-PL Berlin2017-10-01 18.26.49 D-PL Berlin2017-10-01 18.27.35 D-PL Berlin2017-10-01 18.28.12 D-PL Berlin2017-10-01 18.28.41 D-PL Berlin2017-10-01 19.43.28 D-PL Berlin2017-10-02 08.54.47 D-PL Berlin2017-10-02 08.57.30 D-PL Berlin2017-10-02 08.57.35 D-PL Berlin2017-10-02 09.18.56 D-PL Berlin2017-10-02 10.18.06 D-PL Berlin2017-10-02 10.18.17 D-PL Berlin2017-10-02 10.18.52 D-PL Berlin2017-10-02 10.22.59 D-PL Berlin2017-10-02 10.58.20 D-PL Berlin2017-10-02 12.08.12 D-PL Berlin2017-10-02 12.13.12 D-PL Berlin2017-10-02 13.10.57 D-PL Berlin-22017-10-02 13.11.12 D-PL Berlin2017-10-02 13.11.16 D-PL Berlin2017-10-02 13.11.21 D-PL Berlin2017-10-02 13.11.44 D-PL Berlin2017-10-03 10.51.39 D-PL Berlin

Odwiedziliśmy Berlin w dniach od 30 września do 3 października 2017 r. Wspólny projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka w Tarcach i Berlin Brandenburgische Landjugend poświęcony był historii podziału i ponownego zjednoczenia Niemiec i miasta Berlina.

Zaprzyjaźnione z sobą polsko – niemieckie grupy młodzieży odwiedziły Berlin w dniach od 30 września do 3 października 2017 r. Wspólny projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka w Tarcach i Berlin Brandenburgische Landjugend poświęcony był historii podziału i ponownego zjednoczenia Niemiec i miasta Berlina. Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach poznawali historię podziału i połączenia państwa niemieckiego w jego stolicy. W wyniku braku porozumienia aliantów po zakończeniu II wojny światowej powstały RFN i NRD, dwa państwa niemieckie a Berlin w połowie funkcjonował jako stolica NRD i Berlin Zachodni, będący strefą specjalnego administrowania Amerykanów, Brytyjczyków i Francuzów – stwierdza Magda Stęchlicka, uczennica drugiej klasy technikum architektury krajobrazu – częściowo słyszeliśmy o tym na poprzednich spotkaniach w Lipsku i Kreutzbergu, dzielnicy Berlina przyległej do muru od zachodniej strony. Tym razem projekt pozwolił na zwiedzanie więzienia Hohenschonhausen mieszczącego się w środku miasta a mimo tego okrytego przez wiele lat tajemnicą. Było ono przeznaczone dla więźniów politycznych. Uczniowie zwiedzili też Muzeum Muru Berlińskiego na ulicy Friedrichstrasse, urządzonego w miejscu legendarnego przejścia granicznego Checkpoint Charlie oraz muzeum Pałac Łez – dawną stację metra, na której dochodziło do rozstań osób pozostających przymusowo we wschodnim Berlinie i wyjeżdżających do zachodniej części miasta, często bez możliwości rychłego powrotu. Grupa odbyła spacer też wzdłuż resztek Berlińskiego Muru ozdobionego malowidłami już po zjednoczeniu i autokarem objechała turystyczną trasę w obu częściach stolicy Niemiec. Podczas wieczornego spotkania polscy uczniowie i ich niemieccy rówieśnicy rozmawiali ze sobą porównując swoją dotychczasową wiedzę z nowymi spostrzeżeniami i informacjami zasłyszanymi od przewodników. Dużo zobaczyliśmy i dowiedzieliśmy się o historii Berlina – stwierdził Adrian, uczestnik projektu. Czytając o tych wydarzeniach w podręczniku trudno to sobie wyobrazić. Poza tymi poważnymi tematami był oczywiście czas na przyjemności. Pod samą wieżą telewizyjną znajduje się kręgielnia, gdzie spędziliśmy popołudnie. Dzień spędzony na zwiedzaniu centrum miasta zakończyliśmy kolacją we włoskiej restauracji bezpośrednim sąsiedztwie Czerwonego Ratusza ? siedzibie Burmistrza Berlina. Podczas czterodniowego pobytu zawiązały się nowe przyjaźnie, które są podtrzymywane dzięki nieograniczonemu dostępowi do Internetu – stwierdzają opiekunowie Barbara Nicke i Sławomir Adamiak – chyba dlatego młodzież nie może sobie wyobrazić, jaką rolę kiedyś pełnił legendarny mur oddzielający wschód od zachodu. Projekt dofinansowany został przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży, biuro w Poczdamie.

 

 


 

 

Wspólna historia miasta Gdańska – Chłapowo/Gdańsk 02-05.06.2017 r.

DSCN0280 DSCN0283 DSCN0287 DSCN0292 DSCN0293 DSCN0296 DSCN0297 DSCN0303 DSCN0308 DSCN0309 DSCN0310 DSCN0312 DSCN0329 DSCN0333 DSCN0340 DSCN0341 DSCN0342 DSCN0343 DSCN0344 DSCN0352 DSCN0353 DSCN0354 DSCN0355 DSCN0360 DSCN0365 DSCN0371 DSCN0372 DSCN0375 DSCN0376 DSCN0379 DSCN0384 DSCN0386 DSCN0390 DSCN0391 DSCN0392 DSCN0394 DSCN0397 DSCN0401 DSCN0403 DSCN0407 DSCN0408 DSCN0410 DSCN0413 DSCN0415 DSCN0416 DSCN0422 DSCN0427 DSCN0428 DSCN0431 DSCN0432 DSCN0433 DSCN0434 DSCN0435 DSCN0448 DSCN0450 DSCN0454 DSCN0455 DSCN0456 DSCN0461 DSCN0462 DSCN0463 DSCN0464 DSCN0466 DSCN0468 DSCN0469 DSCN0471 DSCN0475 DSCN0480 DSCN0483 DSCN0489

Polsko – Niemiecka Współpraca młodzieży jest organizacją powstałą w 1991 r. z inicjatywy premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Jest ona wspierana przez rządy Polski i Niemiec i działa celu przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń i rozwoju sąsiedzkiej współpracy. Dzięki wsparciu finansowemu PNWM prowadzona jest w obu krajach wymiana młodzieży. Uczniowie technikum wchodzącego w skład Zespołu szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach również korzystają z udziału w międzynarodowych wymianach. W dniach 02-05 czerwca 2017 r uczestniczyli oni w wycieczce do Chłapowa i Gdańska. Wyjazd tan był integralną częścią polsko – niemieckiego spotkania z rówieśnikami z Brandenburgii. Obie grupy młodzieżowe spotkały się w celu poszukiwania wspólnej historii Gdańska będącego niegdyś Wolnym Miastem Gdańskiem i zamieszkiwanego przez wielonarodową społeczność. Pierwszy dzień minął na wzajemnym poznawaniu się uczestników i wieczornym spacerze brzegiem Bałtyku w okolicach Chłapowa. Cały drugi dzień młodzież spędziła na zwiedzaniu zabytkowego centrum historycznego miasta. Pomagał w tym bardzo wydatnie przewodnik turystyczny, rodowity Gdańszczanin, posługujący się obydwoma językami z jednakową sprawnością i wzbogacający historyczne informacje ciekawymi anegdotami. Przewodnik wielokrotnie odnosił się między innymi do opisów życia różnych grup społecznych i narodowościowych zamieszkujących Gdańsk przed II wojną światową a opisanych w książkach Guntera Grassa ? pisarza narodowości niemiecko – kaszubskiej urodzonego tu w 1927 r. i będącego honorowym obywatelem miasta. Niedziela, czyli trzeci dzień spotkania przeznaczony został na głębsze refleksje. Cała 38-osobowa grupa polsko – niemiecka udała się z przewodnikiem na Westerplatte. Zwiedzając wartownię i powierzchnię wystawienniczą z zamieszczonymi w gablotach fitografiami i opisami uczestnicy wycieczki zapoznali się z tłem historycznym wybuchu II wojny światowej i przebiegiem obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej od 1 września 1939 r. Następnie grupa przemieściła się do Gdańska -Wrzeszcza, dzielnicy, w której urodził się Gunter Grass. Po wizycie na ulicy Lelewela 13 – kamienicy, w której zamieszkiwał pisarz w latach dziecięcych przed wojną, przewodnik pokazał jego dawną szkołę i skwer ze skromnym pomnikiem w postaci odlewu ławeczki z zasiadającymi na niej postaciami pisarza i Oskara – głównego bohatera powieści pt. „Blaszany bębenek”. Ostatnim punktem programu była wizyta w historycznej sali BHP w Stoczni Gdańskiej. Tu młodzież otrzymała solidną porcję wiadomości dotyczących genezy powstania NSZZ „Solidarność” i protestów robotniczych z 1980 r. W ramach czterodniowego spotkania nie zabrakło elementów integracyjnych – wspólnej dyskoteki, rozmów w grupach przyjaciół, spacerów nad morzem. Zarówno polscy i niemieccy uczestnicy wyjechali z Chłapowa i Gdańska zadowoleni i zdecydowani na ponowne wspólne spotkanie. Organizatorem tematycznego seminarium polsko – niemieckiego było Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka przy wsparciu poczdamskiego biura Polsko – Nienieckiej Współpracy Młodzieży.


Multikulturalny Berlin – Berlin Kreutsberg 17 – 20 listopada 2016 r.

 

 

Berlin 2016 161Berlin 2016 140Berlin 2016 134Berlin 2016 129Berlin 2016 126Berlin 2016 123Berlin 2016 116Berlin 2016 115Berlin 2016 112Berlin 2016 099Berlin 2016 098Berlin 2016 095Berlin 2016 090Berlin 2016 087Berlin 2016 084Berlin 2016 059Berlin 2016 058Berlin 2016 053Berlin 2016 051Berlin 2016 050Berlin 2016 046Berlin 2016 040Berlin 2016 037Berlin 2016 036Berlin 2016 033Berlin 2016 029Berlin 2016 024Berlin 2016 022Berlin 2016 021Berlin 2016 014Berlin 2016 009Berlin 2016 013Berlin 2016 006Berlin 2016 005BERLIN-2016-received_1155378087871429 BERLIN-2016-received_1155486401193931 BERLIN-2016-received_1155377664538138 BERLIN-2016-ProSoc-received_1157284857680752 BERLIN-2016_received_1155378087871429 BERLIN-PRO-SOC-2016

Tym razem odwiedziliśmy Berlin z myślą o zapoznaniu się z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi to miasto. Największa grupę stanowi mniejszość turecka zamieszkująca dzielnicę Kreutsberg. Zwiedzaliśmy ją z tureckim przewodnikiem. Na Kreutsbergu spędzilismy praktycznie cały dzień. W tureckiej restauracji zjedliśmy obiad a później zrobiliśmy drobne zakupy w licznych sklepach z pamiątkami. Następnego dnia obejrzeliśmy typową trasę turystyczną jadąc autobusem z niemieckim przewodnikiem i odwiedzając najważniejsze miejsca związane z historią tego miasta, zwłaszcza jego podziałem na dwie części i ponownym zjednoczeniem. No koniec odwiedziliśmy berlińskie Muzeum Nauk Przyrodniczych zawierające wiele ciekawych eksponatów. Pobyt w Berlinie był oczywiście okazją do wspólnego pędzania czasu z niemieckimi koleżankami i kolegami.

 


 

Historia i Ty Lipsk – 30 września – 03 października 2016

Clipboard01 DSCN0008DSCN0001DSCN0007DSCN0002DSCN0004DSCN0003 DSCN0009 DSCN0010 DSCN0012DSCN0015DSCN0025 DSCN0013 DSCN0014 DSCN0016 DSCN0018 DSCN0019 DSCN0020 DSCN0024 DSCN0027 DSCN0028 DSCN0031DSCN0032DSCN0033DSCN0035DSCN0036DSCN0037DSCN0038DSCN0039DSCN0102DSCN0101 DSCN0109DSCN0111DSCN0105DSCN0106 DSCN0108DSCN0128DSCN0122DSCN0135DSCN0127DSCN0114DSCN0118DSCN0116DSCN0113DSCN0136Clipboard03DSCN0137DSCN0130DSCN0134DSCN0126DSCN0125DSCN0121DSCN0138 DSCN0043DSCN0041 DSCN0044 DSCN0045 DSCN0048DSCN0040DSCN0005 DSCN0049 DSCN0050 DSCN0052 DSCN0056 DSCN0057 DSCN0058 DSCN0065 DSCN0066DSCN0063DSCN0051 DSCN0067 DSCN0069 DSCN0071 DSCN0082DSCN0078 DSCN0086 DSCN0090DSCN0073 DSCN0092 DSCN0096 DSCN0098 DSCN0139DSCN0077 DSCN0142 DSCN0143 DSCN0146 DSCN0148 DSCN0149 DSCN0150 DSCN0151 DSCN0158 DSCN0159 DSCN0161 DSCN0162 DSCN0165 DSCN0166 DSCN0167 DSCN0168 DSCN0169 DSCN0171 DSCN0173 DSCN0174 DSCN0176 DSCN0178 DSCN0179 DSCN0180 DSCN0181 DSCN0182 DSCN0183 DSCN0184 DSCN0185 DSCN0186 DSCN0187 DSCN0188 DSCN0190

 

Lekcja historii w Niemczech poświęcona w większości zjednoczeniu NRD i RFN w jedno państwo niemieckie. Odwiedziliśmy muzeum w Lipsku, w którym obejrzeliśmy ekspozycję obrazującą koniec II wojny i sytuację polityczną i gospodarczą w NRD aż do końca republiki – stwierdza opiekun grupy, S.Adamiak. Uczniowie ZSP-B w Tarcach oraz uczestnicy projektu zamieszkali na stałe w Brandenburgii z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji przedstawionej przez przewodnika. Uwagę uczniów przyciągało wiele ciekawych eksponatów, zdjęć i materiałów filmowych. Po wizycie w muzeum odwiedziliśmy kościół Św. Mikołaja. Był on centralnym punktem wydarzeń, które na jesieni 1989 zapoczątkowały pokojową rewolucję na terenie byłej NRD doprowadzając ostatecznie w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989 do upadku Muru Berlińskiego i zjednoczenia Niemiec 3 października 1990.

Po tych zajęciach edukacyjnych była chwila na samodzielne zwiedzanie miasta. Następnego dnia udaliśmy się na grupową wycieczkę autokarową z przewodnikiem po mieście. W jej trakcie odwiedziliśmy przedmieścia Lipska na których stoi monumentalny pruski pomnik. Pomnik Bitwy Narodów (Völkerschlachtdenkmal) – upamiętnia największą bitwę okresu napoleońskiego, która w 1813 roku miała miejsce w okolicach Lipska. Stanowi on nie tylko punkt rozpoznawczy dla miasta Lipska, ale także najwyższą budowlę pomnikową Europy. Pomnik liczy 91 m i jak podkreślają Saksończycy postawili go Prusacy. Oprócz zwiedzania miasta polscy uczestnicy spotkania i ich niemieccy rówieśnicy spędzali czas na zajęciach warsztatowych pozwalających na poprawę komunikacji w językach niemieckim i angielskim, wzajemnym poznawaniu się i zabawie – między innymi grze w kręgle.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach stałej współpracy Stowarzyszenia Edukacyjnego Eureka i niemieciej organizacji BBL e.V. i dofinansowane przez poczdamskie biuro Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


 

Zielone Światki 2016 – Ślesin 13 -16 maja 2016

DSCN5418DSCN5414DSCN5416DSCN5415DSCN5411DSCN5453DSCN5430DSCN5438DSCN5434DSCN5446DSCN5458DSCN5431DSCN5512DSCN5513DSCN5511DSCN5416DSCN5416DSCN5447DSCN5441DSCN5425DSCN5465DSCN5488DSCN5496DSCN5490DSCN5498DSCN5497DSCN5486DSCN5509DSCN5493DSCN5492DSCN5507DSCN5510DSCN5503DSCN5470DSCN5475DSCN5506DSCN5478DSCN5479DSCN5514DSCN5481DSCN5482DSCN5477DSCN5515

Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w dniach 13-6 maja 2016 r. uczestniczyli w kolejnym spotkaniu integracyjno-sportowym z grupą rówieśników z Niemiec. Gry językowe na to spotkanie zostały przygotowane i przeprowadzone przez germanistkę ZSP-B w Tarcach, p. Barbarę Nicke. Młodzież z Polski i Niemiec bawiła się układając historyjki słowne dotyczące podróży, wypoczynku i sportu. Służyło to poszerzaniu zakresu językowego i doskonaleniu form porozumiewania się, a dodatkowo miało formę zabawy. – stwierdza germanistka. Nie było mowy o szkolnym stresie – dodaje z uśmiechem. Część rekreacyjną spotkania wypełniły: kajakowa wycieczka po jeziorze Ślesińskim, gry plażowe, paintball, wycieczka rowerowa po okolicy i mecz w piłkę nożną na pobliskim „orliku”. Wieczorem polscy uczestnicy spotkania urządzili dyskotekowo – grillowy wieczór integracyjny, który doskonale ułatwił łamanie wzajemnych uprzedzeń, sprzyjał integracji i nawiązywaniu komunikacji. Polsko-niemieckie warsztaty językowo-sportowe w Ślesinie zorganizowało Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka w Tarcach dzięki dofinansowaniu przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – biuro w Poczdamie.


 

 

„Projekt głową w chmurach” 2015/2016

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach postanowili podbić przestworza

Tarce Balon-kosmos3Tarce Balon-kosmos2Tarce balon-kosmos5Tarce balon-kosmos4Nowy obraz7

Nowy obraz13 Nowy obraz12Nowy obraz11Nowy obraz10Nowy obraz9Nowy obraz7Nowy obraz6Nowy obraz5Nowy obraz4Nowy obraz2Nowy obraz

 

W listopadzie 2015 r. uczniowie technikum w Tarcach kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy: Alex Szczepaniak, Łukasz Krawczyk, Eryk Królak, Jan Marcinkowski, Dominik Marciniak, Krystian Paterczyk, Tomasz Kaźmierczak i Damian Andrzejczak wraz z opiekunem Jakubem Bogatko wysłali w przestrzeń stratosfery duży balon meteorologiczny z przyczepionymi kamerami do jego kapsuły. Celem eksperymentu było zrobienie zdjęć z granicy kosmosu, wypróbowanie celności lądowania oraz zapoznanie uczniów z przepisami lotniczymi. Wprawdzie po starcie, z powodu zbyt niskiej temperatury zamarzł nadajnik GPS, co utrudniło jego zlokalizowanie, jednak po prawie 4 miesiącach balon został odnaleziony w zakładanym rejonie Ślesin – Licheń – Inowrocław, a dokładniej w miejscowości Wróble pod Kruszwicą i zwrócony przez uczciwego znalazcę. – Lot miał trwać około 3 godzin. Dojechaliśmy na przewidywane miejsce lądowania próbując połączyć się z nadajnikiem GPS przypiętym do kapsuły balonu – mówi Alex Szczepaniak, uczeń ZSP-B w Tarcach. Po kilku godzinach zrezygnowaliśmy z poszukiwań – dodaje. Najważniejsze jest to, że kamery cały czas, mimo mrozów, funkcjonowały i dostarczyły cennego materiału filmowego, który aktualnie jest przez uczniów obrabiany. Według wstępnych obrazów można wnioskować, że balon wzniósł się na wysokość 30 000 m n.p.m. co przerosło oczekiwania pomysłodawców eksperymentu. Film zarejestrowany przez kamery można obejrzeć już teraz na YouTube pod tytułem „ZSP-B Tarce rekord wysokości” (https://www.youtube.com/watch?v=NNL-V9cPrR0&feature=youtu.be)

Realizacja projektu była możliwa dzięki inicjatywie uczniów technikum wspieranych przez nauczyciela – p. Jakuba Bogatko oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka w Tarcach, które otrzymało dotację od Fundacji 750-lecia Jarocina w ramach Programu Regrantingowego realizowanego w ramach zadania zleconego przez Gminę Jarocin. Nazwa projektu to „Z głową w chmurach”.


Wycieczki edukacyjne w Niemczech – 3.12.2015 i 6.12.2015

IMG_20151203_164337IMG_20151203_144630IMG_20151203_144930DSCN6148DSCN6158DSCN6159DSCN6162DSCN6164DSCN6155DSCN6157DSCN6101DSCN6143DSCN6109DSCN6103DSCN6136DSCN6147DSCN6146DSCN6145DSCN6143DSCN6137DSCN6141DSCN6138DSCN6133DSCN6136DSCN6132DSCN6126DSCN6140DSCN6131DSCN6139DSCN6127DSCN6129DSCN6121DSCN6120DSCN6119DSCN6114DSCN6117DSCN6118DSCN6104DSCN6111DSCN6113DSCN6107

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach uczestniczyli w grudniu w dwóch wycieczkach edukacyjnych będących poszerzeniem programu spotkania polsko-niemieckiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka działające przy szkole. Szkoda zmarnować taką okazję – stwierdziła germanistka ZSP-B w Tarcach, pani Barbara Nicke. Skoro już będziecie w Niemczech, powinniście poznać nieco historii i kultury tego kraju. – stwierdziła i umówiła uczniów na wizytę w Czerwonym Ratuszu, w dniu 3 grudnia 2015 r. Dzięki temu młodzież z technikum w Tarcach została zaproszona do jego wnętrza i oprowadzona po siedzibie Burmistrza Berlina przez przewodniczkę, panią Ritę Krau. Uczestnicy wycieczki poznali reprezentacyjne sale ratusza, wysłuchali historii jego powstania oraz zapoznali się z najważniejszymi faktami historycznymi rozwoju stolicy Niemiec. Oprócz tego mogli podziwiać wyeksponowane w gablotach oficjalne prezenty, które otrzymują burmistrzowie Berlina. Ciekawostką był zegarek od Prezydenta Rosji – Władimira Putina wyceniony na ponad 13 tys. euro. Po odwiedzinach w ratuszu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielkim festynie adwentowym, który zorganizowany został na placu położonym przed berlińskim ratuszem, u podstawy wieży telewizyjnej – najwyższego obiektu w centrum Berlina oraz w festynie na Placu Aleksandra. W dniu 6 grudnia 2015 r., z inicjatywy opiekuna i części uczestników wyjazdu, cała grupa tarzeckiej młodzieży z miejsca warsztatów polsko – niemieckich zamiast do domu udała się jeszcze o prawie 100 km w głąb Niemiec, do Dolnej Saksonii. Celem tej wycieczki był Wolfsburg – główna siedziba koncernu Volkswagena. Bardzo interesują mnie samochody, a także historia powstania najsłynniejszego modelu Volkswagena „garbusa” – stwierdziła Ilona Gluza, uczennica technikum agrobiznesu, która zachęcała pozostałych kolegów do tego wyjazdu. Najpierw uczniowie odwiedzili „Automuzeum Volkswagen”, w którym zgromadzono najważniejsze modele tej marki, a następnie główny budynek „Autostadt” – reprezentacyjnego obiektu koncernu. Uczniowie z uznaniem komentowali wizerunek i wielkość tej fabryki a zwłaszcza rozwiązania logistyczne – mówi opiekun grupy Sławomir Adamiak. Fabryka powstała od podstaw w okresie międzywojennym i posiada własny port żeglugi śródlądowej, węzeł kolejowy i bardzo dobry dostęp do autostrady, co zapewnia doskonałe zaopatrzenie w materiały do produkcji i wysyłkę samochodów do odbiorców. Chcielibyśmy tu jeszcze raz przyjechać i zwiedzić dokładniej ekspozycję w Autostadt i całą fabrykę– stwierdzili uczniowie przed wyjazdem z Wolfsburga.


Muzyka i taniec w Arendsee – 03-06.12.2015 r.

Nowy obraz Nowy obraz2 Nowy obraz3 Nowy obraz4 Nowy obraz5 Nowy obraz6 Nowy obraz7 Nowy obraz8 Nowy obraz9 Nowy obraz10 Nowy obraz11 Nowy obraz12 Nowy obraz13 Nowy obraz14 Nowy obraz15 Nowy obraz16 Nowy obraz17 Nowy obraz18 Nowy obraz19 Nowy obraz20 Nowy obraz21 Nowy obraz22 Nowy obraz23 Nowy obraz24

W ramach współpracy polsko-niemieckiej, w dniach 03-06.12.2015 r. z udziałem uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach odbyły się warsztaty, których głównym tematem były taniec i muzyka. Miejscem międzynarodowego spotkania był ośrodek młodzieży „Kiez” w małym miasteczku Arendsee w Saksoni. Wspólne zajęcia polskiej i niemieckiej młodzieży prowadziło dwoje instruktorów tańca. Taneczne układy miały dość skomplikowaną formę i trudno było je opanować w szybkim tempie – mówi Patryk Zaworski, uczestnik spotkania, uczeń technikum agrobiznesu. Młodzież tańczyła przy akompaniamencie muzyki pop, rock i hip-hop. Pobyt w ośrodku był urozmaicony rozgrywkami w kręgle i wspólnymi ćwiczeniami językowymi. Na naszych warsztatach młodzież zawsze pracuje w mieszanych grupach. Zadania polegają na przełamywaniu barier komunikacyjnych. Wszyscy uczestnicy dostali bezpłatne egzemplarze rozmówek i słowników polsko-niemieckich, które w dużym stopniu pomagały we wspólnym porozumiewaniu się – stwierdza opiekun grupy Sławomir Adamiak. Na podsumowaniu warsztatów p. Petra Herbon, opiekunka niemieckiej grupy stwierdziła: Jestem bardzo zadowolona, że integracja obu grup przebiegła tym razem wyjątkowo szybko. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka działające przy ZSP-B w Tarcach i dofinasowane przez PNWM z Poczdamu.


Projekt z Trebnitz – odbył sie w dniach 5 – 8.11.2015r.

25 – lecie BBL e.V i zajęcia z samoobrony.

DSCN5811DSCN5802DSCN5801DSCN5797DSCN5793DSCN5791DSCN5787DSCN5785DSCN5781DSCN5780DSCN5779DSCN577525 lat BBL4 eliza3 slaw magda1 anitaDSCN5770DSCN5763DSCN5762DSCN5760DSCN5754DSCN5752DSCN5750DSCN5749DSCN5739DSCN5732DSCN5728DSCN5727DSCN5726DSCN5722DSCN5699DSCN5694DSCN5690DSCN5669DSCN5666DSCN5659DSCN5674DSCN5633DSCN5629DSCN5622DSCN5621DSCN5616DSCN5619DSCN5637DSCN5644DSCN5652DSCN5653CheckpointCharlie2DSCN5648

Jesienne spotkanie polsko – niemieckie uczniów z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach odbyło się w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań w dniach od 5-8 listopada 2015 r. Głównym tematem zajęć była samoobrona i zachowanie się w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy w mieszanych grupach polsko – niemieckich brali udział w warsztatach pod kierunkiem niemieckiego instruktora judo. Termin spotkania zbiegł się z obchodami jubileuszu niemieckiego partnera organizującego wymianę młodzieży-organizacji Berlin Brandenburgische Landjugend e.V. Na uroczystej akademii z okazji 25-lecia działalności tej organizacji, w obecności urzędników z Ministerstwa Rolnictwa Brandenburgii i organizacji działających na terenach wiejskich tego landu wystąpiły dwie uczennice szkoły w Tarcach: Eliza Mróz z technikum logistyki i Anita Rutka z technikum organizacji reklamy. Wykonały one trzy piosenki w języku angielskim i polskim zjednując sobie sympatię niemieckiej publiczności zgromadzonej w reprezentacyjnej sali Zamku Trebnitz. Oprócz zajęć i uroczystości związanych z obchodami 25-lecia działalności BBL nasza grupa odwiedziła stolicę Niemiec – Berlin – mówi Sławomir Adamiak dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Ze względu na małą ilość czasu zdecydowaliśmy się na spacer w historycznym centrum Berlina, odwiedzając Plac Poczdamski, plac przed parlamentem Rzeszy, Bramę Brandenburską, wyspę muzeów, Katedrę Berlińską
a skończyliśmy na historycznym przejściu pomiędzy wschodnią i zachodnią strefą Berlina – Chackpoint Charlie – 
dodaje opiekun grupy.

Już niedługo tarzeccy uczniowie ponownie odwiedzą Niemcy. Kolejne spotkanie planowane jest na początek grudnia. Wymiana międzynarodowa organizowana przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka działające przy ZSP-B w Tarcach dofinansowana jest przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży z Poczdamu.

 

 


 

 

Projekt ze Ślesina – odbył się w dniach od 22.05.2015 r. do 25.05.2015 r.

DSCN5543DSCN5534 DSCN5537 DSCN5540 DSCN5541 DSCN5506 DSCN5507 DSCN5513 DSCN5514 DSCN5515 DSCN5518 DSCN5520 DSCN5526 DSCN5527 DSCN5528 DSCN5530

Zielone Świątki Stowarzyszenie Edukacyjne „Eureka” działające przy Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach kontynuuje wieloletnią współpracę z organizacją młodzieżową BBL z Brandenburgii. W dniach 22-25 maja 2015 roku, w Ślesinie koło Konina, odbyło się spotkanie, w którym brało udział 17 niemieckich i 16 polskich uczestników. Zielone Świątki, to termin, który preferują nasi partnerzy z Niemiec – mówi organizator i opiekun grupy S. Adamiak. Z chęcią przyjeżdżają do nas aby spędzić weekend na grach sportowych nad jeziorem. Międzynarodowa grupa pływała na kajakach, grała w piłkę siatkową i nożną. Odbył się pojedynek drużyn w Paintball-a. Nie zabrakło gier integracyjnych i językowych pozwalających na przełamywanie barier mentalnych i komunikacyjnych. Cała grupa uczestniczyła też w festynie okolicznościowym w miejscowości Wierzblinek zorganizowanym w ramach XVI Ogólnopolskich Targów Wierzby i Wikliny, na którym można było podziwiać i kupować wyroby twórczości rękodzielniczej związane z obchodami zielonoświątkowego święta.
Międzynarodowe spotkanie w Ślesinie dofinansowało biuro Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Poczdamu.


Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Dreźnie – 22.22 -02,12.2012r.

Już po raz trzeci w tym roku Stowarzyszenie Edukacyjne EUREKA przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach zorganizowało polsko-niemiecką wymianę młodzieży przy udziale niemieckiej organizacji młodzieżowej BBL oraz Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Poczdamie.
Tym razem warsztaty, w których brało udział po 20 osób ze strony polskiej i niemieckiej wraz z opiekunami odbyło się w dniach 29 listopada do 2 grudnia 2012r. w Dreźnie.
Głównym motywem spotkań była kultura w ujęciu historycznym. Pary młodzieży po 1 z Polski i Niemiec układali historyjki w obu językach wraz z wizualizacją dotyczące takich postaci jak papież Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Helmut Kohl, a także takich wydarzeń jak zburzenie muru berlińskiego, polsko-niemieckie pojednanie, bitwa pod Grunwaldem i inne. Prezentacja tych historyjek przybliżała historię obu krajów i była też okazją do zgłębienia tajników językowych.
Młodzież miała też okazję zwiedzić Drezno, podziwiając głównie zabytki Starego Miasta oraz Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Uczestnicy wymiany mieli okazję wzięcia udziału w wielkim kiermaszu wigilijnym i zapoznaniu się z adwentowymi tradycjami niemieckimi.
„Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży jest dużym przedsięwzięciem pod względem organizacyjnym i finansowym. Ale chcemy to robić dobra uczniów ZSP-B w Tarcach, by mogli lepiej poznawać język i kulturę a także nawiązywać kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować możliwością podjęcia pracy w Niemczech” –  mówi prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego EUREKA Sławomir Adamiak.

 


 

 

Projekt z Poczdamu (adwentowy) – odbył się w dniach od 04.12.2014 r. do 07.12.2014 r.

1907865_10205751784584959_4765416000874695106_n 10846175_10205751711423130_4413011906478790246_n10845945_10205751787785039_4710132090244153148_nDSCN54431513832_10205751779184824_2986494418304240951_n10346370_10205751682022395_2316695147207957718_n1507990_10205751698342803_8550023475506410495_n1503424_10205751758144298_944245180826117417_n10435915_10205751697462781_8656811737027133882_n

Jak wygląda adwent w Niemczech – czym wyróżnia się na ulicach miast i placach – Mogli o tym przekonać się uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach, którzy w dniach od 4 – 7 grudnia wzięli udział w polsko – niemieckim spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Eureka”. Mogliśmy spotkać się ponownie z poznanymi wcześniej koleżankami i kolegami z Niemiec, trochę podciągnąć się z niemieckiego, ale przede wszystkim zwiedzić miasto i wziąć udział w jarmarku świątecznym – w Polsce takich się jeszcze nie organizuje – mówi Daria Zaworska, uczennica technikum architektury krajobrazu. Nowością tego roku w Poczdamie był polsko – niemiecki ?Weinachtsmarkt?. Na specjalnym placu zgromadzone zostały stoiska polskich wystawców. Niemcy z ciekawością oglądali i kupowali polskie ozdoby świąteczne i smakołyki. Drugą część stanowiły stoiska niemieckie – te z kolei były ciekawsze dla polskich turystów. Nowością tego spotkania było wspólne robienie zakupów i gotowanie. Młodzież podzielona została na mieszane grupy, co wymuszało komunikowanie się po niemiecku, angielsku i po polsku podczas przygotowywania posiłków oraz ich serwowania w stołówce. Jakoś się dogadaliśmy. Wszystko, co ugotowaliśmy dało się zjeść – żartuje Radek Kubis, uczeń technikum agrobiznesu. Przebywając w Poczdamie trudno nie zwiedzić kompleksu królewskich pałaców i ogrodów. Ze względu na porę roku ogrody nie ukazały się nam w całej okazałości ale pałac Sanssouci wzniesiony w latach 1745-1747 jako rezydencja letnia króla Prus Fryderyka II Wielkiego zarówno z zewnątrz, jak i od środka zrobił na nas ogromne wrażenie – stwierdza opiekun grupy Sławomir Adamiak. Wyjazd młodzieży został dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.


Projekt z Żerkowa (sportowy) – odbył się w dniach od 02.10.2014 r. do 05.10.2014 r.

10700542_10205244338539125_6228679009736916991_o DSCN3827 DSCN3829DSCN3847DSCN3854DSCN3875DSCN3873DSCN3851DSCN3858DSCN3855DSCN3874DSCN3886DSCN3870 DSCN389310708671_10205244094173016_407798985820016948_oDSCN3880DSCN3901 DSCN3889DSCN3885DSCN3906DSCN3907DSCN3910DSCN3908DSCN3911DSCN3912DSCN3914DSCN3917DSCN3994DSCN3954DSCN3929DSCN3949DSCN3942DSCN3953DSCN3967DSCN3969DSCN3974 DSCN3915DSCN3989DSCN4011DSCN4012

Dwunastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo ? Biznesowych w Tarcach spotkała się na cyklicznie organizowanych warsztatach z osiemnastoosobową grupą Niemców Brandenburgii „Sport i sztuka są takimi dziedzinami aktywności, które nawet przy nieznajomości niektórych słów i zwrotów pozwalają młodzieży na wspólną zabawę i komunikowanie się” – stwierdza Sławomir Adamiak, opiekun polskiej grupy. W ramach projektu Polacy i Niemcy odwiedzili Spichlerz Polskiego Rocka, gdzie zapoznali się z ekspozycją i historią festiwalu. Później zwiedzali centrum Jarocina a po południu, w Żerkowie, pod kierunkiem p. Małgorzaty Kruk w mieszanych grupach projektowali i lepili z gliny statuetki i puchary sportowe. Po kolacji cała grupa miała krótką powtórkę z historii w związku z przypadającym 3 października Świętem Zjednoczenia Niemiec. Młodzież obejrzała film fabularny i zdjęcia przybliżające czasy i postacie polityków związanych ze zjednoczeniem i przemianami w Niemczech. Sobota była dniem sportu – rozegrano mecze w piłkę nożną i siatkówkę, popołudnie wypełniły kręgle i bilard w żerkowskim MCT a wieczór pływanie w Aquaparku. Polsko – niemieckie spotkanie dopełniły gry integracyjne i animacje językowe przygotowane przez nauczycieli języka niemieckiego – p. M. Bandyk i M. Marcinkowska. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka w Tarcach a dofinansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży z Poczdamu.


Projekt z Berlina „Berlin – Karneval” – odbył się w dniach od 06.06.2014 r. do 09.06.2014 r.

Clipboard27-Tarce Clipboard01-TarceClipboard39-Tarce Clipboard21-Tarce Clipboard08-TarceClipboard14-TarceClipboard41-TarceClipboard23-Tarce Clipboard22-Tarce Clipboard20-Tarce Clipboard17-TarceClipboard05-TarceClipboard07-TarceClipboard11-TarceClipboard15-TarceClipboard02-TarceClipboard43-TarceClipboard03-Tarce Clipboard09-TarceClipboard13-Tarce

Dzięki dofinansowaniu z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży i stałej współpracy Stowarzyszenia Edukacyjnego „Eureka” działającego przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach z organizacją BBL z Brandenburgii uczniowie tarzeckiego technikum gościli w dniach 06-09.06.2014 r. w Berlinie. Młodzież z Polski i Niemiec spotkała się aby uczestniczyć w imprezie pt. „Berlin – Karneval” oraz wspólnie spędzić czas na integracji i doskonaleniu porozumiewania się w językach obcych. Poprzedni wyjazd miał charakter edukacyjny – mówi dyrektor ZSP-B w Tarcach Sławomir Adamiak. Zwiedziliśmy z przewodnikiem cały Parlament i Muzeum Historii Niemiec. Gry i zabawy, w których brali udział uczestnicy obu krajów nawiązywały do historii obu narodów. Tym razem nasi niemieccy gospodarze postawili na rekreację. Uczestnicy spotkania wzięli udział w festynie międzykulturowym pt.”Berlin – Karnevalzapoznając się z prezentacjami różnych grup narodowościowych z całego świata. Sobotnie popołudnie cała grupa spędziła na wspólnej zabawie na berlińskim kąpielisku. Będąc w Berlinie nie mogliśmy sobie odmówić odwiedzenia takich miejsc jak ulica Unter den Linden, brama brandenburska, plac przed parlamentem czy Potsdamer Platz – wspomina Janusz Marcinkowski uczestnik wyjazdu.


Projekt z Berlina (lekcja historii i demokracji) odbył się w dniach od 21.11.2013 r. do 24.11.2013 r.

DSCN0469DSCN0532DSCN0452DSCN0505DSCN0504DSCN0479DSCN0494DSCN0447DSCN0450DSCN0469DSCN0445DSCN0452DSCN0446DSCN0422DSCN0420DSCN0523DSCN0507DSCN0539DSCN0548DSCN0543DSCN0552DSCN0559DSCN0578DSCN0596DSCN0665DSCN0667DSCN0659DSCN0552

21-24.11.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach udali się do Berlina na lekcję historii i demokracji. Polsko-niemieckie warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Eureka” w Tarcach odbyły się pod hasłem „Berlin – od zniszczenia do światowej metropolii”. W projekcie uczestniczyło blisko 40 osób. Młodzież z obu krajów przez prawie cały piątek gościła w Bundestagu, gdzie z przewodnikiem zwiedziła cały budynek od piwnic, w których rozmieszczone są ciekawe wystawy, aż po szklaną kopułę na dachu budynku. W jednej z sal Bundestagu odbyło się też spotkanie z niemieckim parlamentarzystą, panem Thomasem Nordem – przedstawicielem landu Brandenburgia. Kolejny dzień pobytu, to wizyta w Niemieckim Muzeum Historycznym, w którym młodzież z Polski i Niemiec odbyła solidną powtórkę z historii. Przewodniczka muzeum szczególnie dokładnie wyjaśniała zdarzenia z mrocznego czasu niemieckiej historii – okresu narodowego socjalizmu i drugiej wojny światowej. Zwieńczeniem pobytu w muzeum było obejrzenie ekspozycji odnoszącej się do zjednoczenia Niemiec i Berlina. „W sobotę po południu odbyliśmy wspólną wycieczkę autokarową po stolicy Niemiec, w trakcie której dzięki przewodnikowi dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek” – stwierdza Eryk Królak, uczeń technikum organizacji reklamy. „Sami nie trafilibyśmy do tylu wyjątkowych miejsc w tym wielkim mieście” – dodaje. Warsztaty dofinansowane zostały przez poczdamskie biuro Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, której przedstawicielka, p. Małgorzata Schmidt sprawdzała na miejscu jakość spotkania pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Zapewniła organizatorów o wsparciu kolejnych projektów zaplanowanych na rok 2014.


Projekt z Żerkowa (sportowy) – odbył się w dniach od 03.10.2013 r. do 06.10.2013 r.

DSCN1051DSCN1053DSCN1033DSCN0899DSCN1030DSCN1034DSCN1047DSCN1038zerkow--2013-1390640_10202351247813665_826681174_n zerkow-2013-1385760_10202351157971419_1977561718_n DSCN1066 DSCN1058 DSCN1055DSCN0901DSCN0872DSCN0884DSCN0853DSCN0923DSCN1031DSCN0927DSCN0939DSCN0934DSCN0967DSCN1039 DSCN1057

DSCN1021zerkow-2013-1379481_10202351164171574_1133807045_nDSCN0914DSCN0796DSCN0862DSCN1003DSCN1002

DSCN0822

DSCN1010DSCN0891

DSCN1037DSCN0776DSCN1015DSCN1028DSCN1001

DSCN0925

DSCN0838DSCN0845DSCN0851DSCN0805DSCN0861DSCN0814DSCN0830DSCN0870DSCN0786DSCN0816

DSCN0982

DSCN0985DSCN0817DSCN0871DSCN0859DSCN0819DSCN0820DSCN0836DSCN0824DSCN0837

DSCN0974DSCN0811DSCN0888

Już po raz dziesiąty w dniach 3-6 października br Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach wspólnie z organizacją młodzieżową BBL w Niemczech zorganizowało warsztaty polsko-niemieckie tym razem w MCT w Żerkowie, pod hasłem „Sport bez granic”. W różnorodnych zajęciach uczestniczyło 18 uczniów szkoły w Tarcach, a także 12 młodych ludzi ze strony niemieckiej wraz z opiekunami. Głównym celem wymiany młodzieży jest przełamywanie barier kulturowych i językowych. Tym razem płaszczyzną do realizacji celu były zajęcia sportowe, takie jak:
– wspólne gry w siatkówkę i koszykówkę, – strzelanie z wiatrówki, – gra w kręgle, – pływanie na basenach Aquaparku, – ćwiczenia fitness na przyrządach. Elementem łączącym grupy były także wspólne warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Kruk, polegające na sporządzaniu rysunków o tematyce sportowej. Uczestnicząca w projekcie młodzież oraz przewodniczący niemieckiej organizacji BBL Dirk Buddach szczególnie docenili spotkanie z wicestarostą powiatu jarocińskiego Mirosławem Drzazgą, który wyraził zadowolenie z wieloletniej współpracy polsko-niemieckiej jednoczącej obydwa zaprzyjaźnione narody. Przed podsumowaniem projektu młodzież z Polski i Niemiec odwiedziła kilka sklepów sportowych w Jarocinie sprawdzając ceny, a następnie porównując płace i na tej podstawie konstruując wnioski dotyczące poziomu życia ludzi w obydwu krajach.
– spotkania polsko-niemieckie weszły na stałe do kalendarza pracy Stowarzyszenia Edukacyjnego Eureka przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach przynosząc korzyści przede wszystkim młodzieży, która w nich uczestniczy – mówi prezes Stowarzyszenia i zarazem główny organizator – Sławomir Adamiak.
– dziękuję tłumaczowi pani Magdalenie Marcinkowskiej – nauczycielce szkoły w Tarcach, a także wszystkim innym osobom, które bezpłatnie pomagają w tych dużych przedsięwzięciach -dodaje Sławomir Adamiak.
Następne spotkanie odbędzie się w dniach 21-24 listopada br w Berlinie, gdzie młodzież będzie analizować różne aspekty powojennej historii Polski i Niemiec. Podobnie jak poprzednie i ten wyjazd cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły w Tarcach.


Projekt w Trebnitz k. Berlina – warsztaty plastyczne, fotograficzne, film „Robin Hood” i wycieczka po Berlinie z GPS-em – „Geocatching w Berlinie”

DSCN2022 DSCN1759 DSCN1760 DSCN1891 DSCN1892 DSCN1893 DSCN1895 DSCN1897 DSCN1899 DSCN1904 DSCN1905 DSCN1906 DSCN1907 DSCN1909 DSCN1911 DSCN1912 DSCN1916 DSCN1917 DSCN1918 DSCN1936 DSCN1937 DSCN1972 DSCN1977 DSCN1978 DSCN1993 DSCN2004 DSCN2018 DSCN2020Tym

Tym razem polsko – niemieckie spotkanie odbyło się w Trebnitz – zamku, który jest centrum kontaktów pomiędzy naszymi krajami. Wieczorem po przyjeździe odbyło się spotkanie zapoznawcze i kilka gier dydaktyczno – językowych w celu zintegrowania grupy. Zajęcia odbywały się w trzech grupach. Każda z nich pracowała pod kierunkiem doświadczonych pedagogów – plastyka, fotografa i francuskiego muzyka, który na tą okazję zamienił się w reżysera filmu. Grupa plastyczna układała swoje portrety z różnych dostępnych materiałów. Wykonali też duże dzieło, które można było zobaczyć tylko z góry, z balkonu pałacu na drugim pietrze. Druga grupa zgłębiała tajniki perspektywy, oświetlenia i technicznych aspektów fotografowania. Grupa trzecia w tym samym czasie zajęła się ułożeniem scenariusza i nakręceniem krótkiego filmu o przygodach Ronin Hooda. Wykorzystano scenerię zamkowego parku a aktorami, scenarzystami i operatorami byli oczywiście członkowie naszej, międzynarodowej grupy. Do dyspozycji był tylko jeden dzień, więc wszystkie grupy pracowały bardzo intensywnie. Wieczorem w jednej z dużych sal pałacu w Trebnitz odbył się pokaz z później dyskoteka. Następnego dnia udaliśmy się do Berlina. Nowością miało być zwiedzanie miasta w trzech grupach, które zostały wyposażone w odbiorniki GPS dla pieszych. Wyznaczono punkt docelowy i każda z grup ruszyła w drogę. Spotkaliśmy się pod gmachem Filharmonii Berlińskiej. Wracaliśmy już razem po drodze podziwiając zabytkowe budowle Berlina. W niedzielę odbyło się podsumowanie projektu i nasz wyjazd do domu.


 

 

Projekt Prenzlau – Ravensbruck – Berlin – 21-24 października 2010 r.

100_0730 100_0726 100_0719 100_0705 100_0700 100_0660 100_0657 100_0647 100_0635 100_0633 100_0631 100_0626 100_0624 100_0623 100_0622Ravensbruck

Spotkanie w Prenzlau z założenia miało mieć charakter sportowo – integracyjny. Zanim tam dojechaliśmy zatrzymaliśmy się na dwie godziny we Frankfurtu nad Odrą. Zwiedziliśmy otoczenie rynku, ratusz, Uniwersytet Viadrina. Następnie dołączyliśmy do koleżanek i kolegów z Niemiec. Na miejscy spędziliśmy razem czas na grach doskonalących komunikacje w języku niemieckim a w sali gimnastycznej miejscowej szkoły odbyły się towarzyskie mecze w siatkówkę i koszykówkę. Razem z niemieckimi uczestnikami pojechaliśmy do muzeum w dawnym obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. W listopadzie 1938 r. grupa więźniów z pobliskiego KL Sachsenhausen rozpoczęła budowę obozu dla kobiet. Ravensbrück przejął funkcję głównego obozu kobiecego, pełnioną wcześniej przez KL Lichtenburg. Pierwsza grupa kobiet dotarła w marcu 1939. Początkowe założenia budownicze zakładały 15 000 więźniarek, obóz jednak był wielokrotnie powiększany. Przy obozach zostały zbudowane hale produkcyjne, w których więźniarki były wykorzystywane do prac niewolniczych, na rzecz firm niemieckich (m.in. Siemens & Halske). W latach 1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia pseudomedyczne na więźniarkach ? w większości młodych Polkach. Operacjom kostnym i mięśniowym poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym wiele z tych, które przeżyły, zostało kalekami. Spotkanie miało więc wymiar edukacyjny. W niedzielę podsumowaliśmy projekt i wróciliśmy do domu.


 

 

Polsko-niemiecki weekend w Ślesinie- 17 -20 maja 2013

DSCN0309 DSCN0354 DSCN0307 DSCN0299 DSCN0268 DSCN0261 DSCN0250 DSCN0232 DSCN0211 DSCN0228 DSCN0193 DSCN0192 DSCN0187 DSCN0173 DSCN0167 DSCN0166

Rewanżując się za udane spotkanie w Arendsee i wizytę w parku rozrywki „Heide Park” w Soltau, Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka działające przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach zorganizowało sportowo-rekreacyjny weekend połączony z nauką języków obcych. W dniach 17-20 maja 2013 grupa młodzieży przebywała w Ślesinie. Przy wyjątkowo pięknej pogodzie młodzież w pełni korzystała z gier na plaży, kajaków i kąpieli w jeziorze. W ramach zajęć edukacyjnych rozwijano zakres słownictwa dotyczącego sportów wodnych, rekreacji i tradycji związanych z obchodami „Zielonych Świątków”
„Jestem już drugi raz na takim spotkaniu z niemieckimi rówieśnikami i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Oprócz tego, że czynnie wypoczywam, możemy szlifować język niemiecki i angielski” – mówi Zuzanna Kukla, uczennica I klasy technikum architektury krajobrazu w ZSP-B w Tarcach. „Ponadto najwięcej frajdy dała mi zabawa w paintballa” – dodaje Zuzanna.
„Spotkamy się jesienią w Żerkowie na seminarium sportowym” – mówiły przy pożegnaniu Stefi i Elisa, gimnazjalistki z Brandenburgi.
„Systematyczne kontakty naszych uczniów z młodzieżą niemiecką przełamują w nich bariery językowe i kulturowe, co ułatwi znalezienie dobrej pracy u naszych zachodnich sąsiadów” – mówi Sławomir Adamiak – dyrektor ZSP-B w Tarcach i jednocześnie prezes Stowarzyszenia.
Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Eureka są wspomagane finansowo przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży z Poczadamu.


Arendsee Heidepark – kolejny udany projekt polsko-niemiecki – wiosna 2013

DSCN0257DSCN0184DSCN0152DSCN0108

Cztery dni w Niemczech spędziła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach pod opieką Sławomira Adamiaka, dyrektora szkoły, na spotkaniu polsko-niemieckim w Arendsee Nauka języka poprzez udział w warsztatach, rozgrywkach sportowych okazała się cennym doświadczeniem.
Nauka i wypoczynek uczniów ZSP-B w Tarcach.
Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach oraz młodzież niemiecka z terenu Brandenburgii na początku kwietnia przebywali na spotkaniu wypełnionym warsztatami i zajęciami sportowo-rekreacyjnymi w Centrum Wypoczynkowym KiEZ w Arendsee. „Mieliśmy możliwość lepszego poznania się, swoich zainteresowań, upodobań tego, co nas łączy oraz dzieli z powodu różnic kulturowych i historycznych ” – mówi Paulina Nagórska, uczestniczka wyjazdu. „Bariera językowa nie okazała się dużym problemem. Wszyscy aktywnie uczestniczyliśmy w grach integracyjnych i sportowych: w kręgle, bilard, tenis stołowy” – dodaje Eryk Królak, uczeń z klasy Ia. Mieszane grupy uczestniczyły w treningach sportowych prowadzonych przez niemieckiego instruktora. Wiele emocji wywołały zjazdy na „kolejkach górskich” w jednym z największych w Europie parków rozrywki „Heide Park” w Soltau. „Rozmawialiśmy po niemiecku, angielsku, częściowo po polsku, wspomagając wzajemną komunikację niewerbalną” – opowiada Paulina. Spotkanie zorganizowało stowarzyszenie edukacyjne EUREKA działające przy ZSP-B w Tarcach i niemiecka organizacja Berlin Brandenburgische Landjugend przy współfinansowaniu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Poczdamem.

Arendsee – De/Pl Begegnung 2013


Projekt Meyenburg – Czarny teatr – projekt odbył się w wakacje w 2009 roku

DSCI0926DSCI0933S7303508S7303515S7303511S7303510S7303514S7303515DSCI0666DSCI0773DSCI0753 DSCI0742 DSCI0767 DSCI0784DSCI0783 DSCI0785DSCI0789 DSCI0905 DSCI0736 DSCI0742DSCI0722 DSCI0767 DSCI0773 DSCI0783 DSCI0784 DSCI0785 DSCI0789 DSCI0915 DSCI0929 DSCI0931 P1040849 DSCI0951 P1040851 P1040862 P1040869 P1040879 P1040888P1040974P1040911DSCI0969DSCI0806DSCI0828DSCI0838DSCI0828DSCI0975DSCI1041 P1040919 P1040922 P1050028P1040906

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach (Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka) przebywali na tygodniowych warsztatach w Meyenburgu razem z niemieckimi koleżankami i kolegami z organizacji BBL. W czasie tego tygodnia uczestnicy odbyli wiele zajęć z tańca, plastyki i przygotowali i wystawili wspólne przedstawienie. Czarny teatr, to rodzaj niemego widowiska scenicznego odgrywanego na ciemnej scenie z czarnymi kurtynami i z odpowiednim użyciem oświetlenia tworzącym grę światła i cienia. Taka forma przedstawienia zapewnia dobrą współpracę mieszanej, polsko – niemieckiej grupy.Przy okazji świetnie się bawili, wypoczywali nad jeziorem i zwiedzili Berlin.

 


Projekt – Berlin październik 2008 (YOU -Wielkie Młodzieżowe Targi w Berlinie)

Zerkow-BBL-Eureka2011 pl_niem_berlin-DSCN1095 pl-niem-berelin-2011-6-DSCN1206 PL-NIEM-berlin-2011-DSCN1066 pl-nIEM-berlin-23011-1-DSCN1127HPIM4462HPIM4466HPIM4449HPIM4439HPIM4434HPIM4392HPIM4391HPIM4382HPIM4343HPIM4305HPIM4288HPIM4269HPIM4271HPIM4277HPIM4195HPIM4256HPIM4192HPIM4471berlin-grupazmwHPIM4098HPIM4100HPIM4101HPIM4113HPIM4117HPIM4122HPIM4140HPIM4138HPIM4127HPIM4106berlin-grupazmwberlin-brama2

Wieczorem 24 października 2008 r. dojechaliśmy do hotelu. Część grupy niemieckiej już była.
Odbył się wieczór zapoznawczy. Porozumiewanie odbywało się we wszystkich językach dozwolone. Grupa 17 osób z Polski – z Tarc i, 22 osoby z Niemiec – BBL, 1 Amerykanin i 1 obywatelka Brazylii (Bibi).

Pierwszy dzień pobytu w Berlinie spędziliśmy na zwiedzaniu miasta. Koledzy z organizacji BBL zaprowadzili nas do muzeum otwartego w schronach z czasu drugiej wojny światowej. Były tam komnaty strachu. Nie podziałały na wszystkich jednakowo, ale niektóre dziewczyny troszkę krzyczały.
Berlin robi wielkie wrażenie! Nowoczesne budowle powstały na dawnym pograniczu Berlina Wschodniego i wolnego miasta Berlina Zachodniego. Ania i Patrycja nie odmówiły sobie przyjemności zrobienia pamiątkowej fotografii na tle pozostałości po murze berlińskim dzielącym niegdyś miasto na dwie części.
Komunikacją miejską dojechaliśmy do centrum miasta. Korzystaliśmy z S-Bahn i U-Bahn. Niemieccy koledzy bardzo ułatwiali nam zadanie, bo pierwszego dnia dość trudno zorientować się w położeniu podziemnych przystanków metra, mimo dostępnych planów sieci kolejowej. Bardzo przydała się znajomość języka! W wielkim i nowoczesnym centrum handlowym zjedliśmy obiad w jednej z restauracji. Nie wszystkim przypadły do gustu krwiste befsztyki, ale głód po długim spacerze zrobił swoje. Później udaliśmy się pod Bramę Brandenburską, słynną aleję Unter den Linden i Alexanderplaz. Kolejny dzień spędziliśmy na targach. Stoiska różnych organizacji, firm i instytucji prezentują wszystko, co dotyczy młodzieży – wykształcenia , spędzania wolnego czasu i stylu życia. Główne kategorie, to EDUKACJA, SPORT, MUZYKA, LIFESTYLE. Nasza grupa rozbija się na mniejsze, które krążą między stoiskami.
Niemcy SPORT pojmują bardzo szeroko. Można było spotkać małe stoiska ze sprzętem sportowym, modelami samochodów napędzanych silnikami spalinowymi, skuterami. Były nawet pełnowymiarowe boiska, na których rozgrywano mecze.
MUZYKA – profesjonalne, uznane już w Niemczech zespoły dawały koncerty.
Popisywały się też amatorskie grupy taneczne i zespoły wokalne i instrumentalne. Było dużo hip-hopu i dość sporo muzyki rockowej. Działało kilka mniejszych i dwie duże sceny.
W dziale LIFESTYLE królowały dziewczyny. Można było zrobić sobie nową fryzurę, makijaż, pod okiem stylistki i zawodowego fotografa zrobić próbne zdjęcia dla agencji modelek. Nasze dziewczyny długo czekały w kolejce, ale udało się. Z dumą prezentują nowy makijaż.Projekt – Ślesin 2010 – Zielone Świątki – odbył się w dniach 23-25.05.2010 roku

DSCN1474DSCN1272DSCN1274DSCN1279DSCN1408DSCN1358

DSCN1361DSCN1364DSCN1367DSCN1457

DSCN1460DSCN1461DSCN1369

DSCN1372DSCN1360DSCN1377DSCN1381DSCN1433DSCN1404DSCN1395DSCN1455DSCN1402DSCN1442DSCN1443

Powitanie wiosny w ramach polsko – niemieckiej wymiany młodzieży. Nasi partnerzy lubią spędzać Zielone Światki nad wodą. Ma to związek z tradycjami związanymi z tym świętem ale przy okazji daje wiele zadowolenia. Pogoda dopisała, jak zwykle. Czas spędziliśmy na integracji, kąpielach w jeziorze, grach sportowych i językowych ? doskonaliliśmy słownictwo związane ze sportami wodnymi. Grupa drała też udział w festynie zorganizowanym w parku nad jeziorem w Ślesinie.

 


 

Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Ślesinie 25-28 maja 2012 r.

Po wizycie polskiej grupy w Belinie przyszedł czas na rewanż. Stowarzyszenie Edukacyjne EUREKA działające przy Zespole Szkół Przyrodniczo ? Biznesowych w Tarcach zrealizowało w dniach 25-28 maja 2012 r. spotkanie młodzieży we współpracy z organizacją Berlin Brandenburgische Landjugend e.V. W tym roku nad jezioro w Ślesinie, gdzie tradycyjnie już od trzech lat odbywa się „zielonoświątkowe” spotkanie, przybyła rekordowa grupa Niemców – było ich 29- ciu. Razem z polskimi rówieśnikami – dwudziestoma uczniami technikum weterynarii, logistyki i architektury krajobrazu uczestniczyli w zajęciach integracyjnych i sportowych. Ze względu na bardzo ładną pogodę większość zajęć odbywała się na świeżym powietrzu. Między innymi uczestnicy: grali w siatkówkę na plaży, pływali kajakami, rozegrali mecz piłki nożnej na pobliskim „Orliku”. Nie zabrakło też paint-balla, który w poprzednim roku bardzo spodobał się wszystkim. Nowością tego spotkania było karaoke – podczas wieczornego spotkania śpiewano te same piosenki w obu językach. Kolejne spotkania w ramach wymiany młodzieży odbędą się kolejno w Żerkowie i Dreźnie. Spotkanie zostało dofinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.


Projekt (art. w trakcie redakcji).

.


Polsko-niemiecka wymiana młodzieży – 10-13 czerwca 2011 Ślesin

Młodzież technikum logistyki i architektury krajobrazu wchodzących w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo ? Biznesowych w Tarcach w dniach 10-13 czerwca 2011 wzięła udział w kolejnym seminarium tematycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka w Tarcach i niemiecką organizację BBL z Brandenburgii. Spotkanie odbyło się w Ślesinie nad jeziorem. W ramach doskonalenia umiejętności językowych, obie grupy liczące po 20 osób z Polski i Niemiec uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach integracyjnych, które miały na celu nawiązania nowych znajomości, oraz zawieraniu przyjaźni. Zajęcia obejmowały wspólne zwiedzanie okolicy, gry sportowe, kąpiele w jeziorze, pływanie kajakami. Zorganizowano też grę Paint Ball z użyciem broni pneumatycznej z kolorowymi kulami, która okazała się największą atrakcją spotkania. ?W czasie podsumowania efektów uczestnicy polskiej i niemieckiej strony już zadeklarowali się do wzięcia udziału w kolejnym projekcie, który tym razem odbędzie się w Berlinie ? mówi Sławomir Adamiak prezes stowarzyszenia i dyrektor ZSP-B w Tarcach.Spotkania polsko-niemieckie są organizowane cyklicznie, a dzięki dofinansowaniu z funduszu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży możliwe jest organizowanie ich w bardzo atrakcyjnej formie przy minimalnych kosztach ponoszonych przez młodzież.

 


Projekt z Frankfurtu nad Odrą – Targi Młodzieżowe Young Life 2007

P6142589P6142598P6142607P6142609P6142614P6142624P6142625P6142640P6142642P6142584P6142585P6142587P6142648P6142668P6142673P6142676

Targi YOUNG LIFE,to czynny udział, nauka i zabawa.
Dzięki targom Young Life i przez kombinację tradycyjnych strategii targowych z programem zawodów sportowych możliwy jest aktywny dialog między młodymi ludźmi z Niemiec i Polski. Poszerzenie wiedzy o obu sąsiadujących krajach, nawiązywanie i pogłębianie kontaktów między rówieśnikami sprzyja likwidacji uprzedzeń. Poszerzenie wiedzy o obu sąsiadujących krajach, nawiązywanie i pogłębianie kontaktów między rówieśnikami sprzyja likwidacji uprzedzeń.
Dzieki kilkuletniej, stałej współpracy szkoły w Tarcach z organizacją BBL (Berlin Brandenburgische Landjugend) młodzież z naszej szkoły uczestniczy w spotkaniach połączonych z udziałem w targach.
Polsko- niemieckie targi młodzieżowe Young Life są imprezą skierowaną do młodych ludzi w wieku między 12 a 27 rokiem życia. Targi zawierają w sobie mieszankę przeżyć, zabawy, gier, muzyki i informacji oraz wymianę myśli, poradnictwo dotyczące możliwości kształcenia i całą różnorodność innych ofert dla młodzieży z Polski i Niemiec. W ramach targów odbyły się następujące warsztaty: Kurs językowy „Flirty i przekleństwa po polsku i niemiecku” – poznawano swoje pierwsze słowa polsku i niemiecku, break-dance, fotografia, salsa, bębny, pantomima – teatr bez granic, warsztaty radiowe, hip-hop.
Z okazji dziesięciolecia istnienia targów przygotowano bogatą ofertę muzyczną i warsztatową. Imprezową atmosferę gwarantował obecność polskiej gwiazdy hip-hopu MEZO, zespołu CODE RED oraz niemieckich grup muzycznych takich jak Revolverheld czy Empty Trash z Maxem Buskohlem. Dzięki targom Young Life i przez kombinację tradycyjnych strategii targowych z programem zawodów sportowych możliwy jest aktywny dialog między młodymi ludźmi z Niemiec i Polski. Amatorzy tańca odbyli kurs salsy, break dancu i hip-hopu. Warsztat hip-hopowy był prowadzony przez Shorty’ego, znanego w Niemczech z konkursu tanecznego ?Popstars? na ProSieben. Fani gry aktorskiej, pantomimy i fotografii mieli możliwość wykazania się na innych zajęciach. Frankfurt nad Odrą. Targi YOUNG LIFE,to czynny udział, nauka i zabawa.

Dzięki targom Young Life i przez kombinację tradycyjnych strategii targowych z programem zawodów sportowych możliwy jest aktywny dialog między młodymi ludźmi z Niemiec i Polski. Poszerzenie wiedzy o obu sąsiadujących krajach, nawiązywanie i pogłębianie kontaktów między rówieśnikami sprzyja likwidacji uprzedzeń. Poszerzenie wiedzy o obu sąsiadujących krajach, nawiązywanie i pogłębianie kontaktów między rówieśnikami sprzyja likwidacji uprzedzeń.
Dzieki kilkuletniej, stałej współpracy szkoły w Tarcach z organizacją BBL (Berlin Brandenburgische Landjugend) młodzież z naszej szkoły uczestniczy w spotkaniach połączonych z udziałem w targach.
Polsko- niemieckie targi młodzieżowe Young Life są imprezą skierowaną do młodych ludzi w wieku między 12 a 27 rokiem życia. Targi zawierają w sobie mieszankę przeżyć, zabawy, gier, muzyki i informacji oraz wymianę myśli, poradnictwo dotyczące możliwości kształcenia i całą różnorodność innych ofert dla młodzieży z Polski i Niemiec. W ramach targów odbyły się następujące warsztaty: Kurs językowy ?Flirty i przekleństwa po polsku i niemiecku? – poznaawano swoje pierwsze słowa polsku i niemiecku, break-dance, fotografia, salsa, bębny, pantomima – teatr bez granic, warsztaty radiowe, hip-hop.
Z okazji dziesięciolecia istnienia targów przygotowano bogatą ofertę muzyczną i warsztatową. Imprezową atmosferę gwarantował obecność polskiej gwiazdy hip-hopu MEZO, zespołu CODE RED oraz niemieckich grup muzycznych takich jak Revolverheld czy Empty Trash z Maxem Buskohlem. Dzięki targom Young Life i przez kombinację tradycyjnych strategii targowych z programem zawodów sportowych możliwy jest aktywny dialog między młodymi ludźmi z Niemiec i Polski. Amatorzy tańca odbyli kurs salsy, break dancu i hip-hopu. Warsztat hip-hopowy był prowadzony przez Shorty’ego, znanego w Niemczech z konkursu tanecznego ?Popstars? na TV ProSieben. Fani gry aktorskiej, pantomimy i fotografii mieli możliwość wykazania się na innych zajęciach. Frankfurt nad Odrą.

 


Projekt kolejny ;-)

CDN