LICEUM

  • bezpłatna szkoła średnia dla dorosłych w systemie zaocznym,
  • uniwersalne wykształcenie ogólnokształcące,
  • umożliwia kontynuowanie pracy i jednoczesne uzupełnianie wykształcenia,
  • umożliwia zdobycie lepszej pracy, podwyższa status społeczny,
  • daje możliwość zdania matury i podjęcia studiów na uczelniach,
  • daje możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej (średniej zawodowej),
  • w trakcie nauki wydajemy zaświadczenia dla ZUS i legitymacje szkolne oraz indeksy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dla dorosłych) – 4-letnie po gimnazjum lub 8 klasowej szkole podstawowej

NAUKA: przedmioty ogólnokształcące zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
Słuchacze zobowiązani są do uczęszczania na konsultacje, ćwiczenia
i wykłady, pisanie prac kontrolnych, które są oceniane w końcowej części semestrów.

EGZAMINY: przeprowadzane są przez nauczycieli przedmiotów. Oceny z egzaminów są wpisywane do indeksów. Możliwe są poprawki z dwóch przedmiotów w każdym semestrze, co zdarza się bardzo rzadko.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dla dorosłych) – 3-letnie po zasadniczej szkole zawodowej dowolnego typu, branżowej szkole I stopnia.

NAUKA: przedmioty ogólnokształcące zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego (z uwzględnieniem założenia, że część materiału nauczania zrealizowano w zasadniczej szkole zawodowej, BSIS). Słuchacze zobowiązani są do uczestniczenia w konsultacjach, ćwiczeniach i wykładach oraz pisanie prac kontrolnych.

EGZAMINY: przeprowadzane są przez nauczycieli przedmiotów. Oceny z egzaminów są wpisywane do indeksów. Możliwe są poprawki z dwóch przedmiotów w każdym semestrze, co zdarza się bardzo rzadko.

Wykształcenie ogólnokształcące na poziomie szkoły średniej daje absolwentom wszechstronne przygotowanie do dalszego kształcenia.
U nas skończycie liceum i uzyskacie możliwość zdobycia nowego zawodu w SZKOLE POLICEALNEJ – sprawdź naszą ofertę.
W naszych szkołach dla dorosłych nie ma górnej granicy wiekowej, każdy jest mile widziany.
Po zdaniu matury możliwe jest podjęcie studiów na uczelniach wyższych.
Nie zmarnuj okazji! Wykorzystaj swoją szansę!

Podstawa programowa kształcenia ogólnego