Zielona Strona Mocy

LOGO małe

W dobie coraz bardziej namacalnych dowodów na negatywny wpływ człowieka na przyrodę
i klimat postanowiliśmy utworzyć w naszej szkole KOŁO EKOLOGICZNE „Zielona Strona Mocy, celem promowaniawśród młodzieży działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Postawy proekologiczne kształtowane będą poprzez kontakt uczniów ze środowiskiem przyrodniczym, wycieczki, zajęcia terenowe, spotkania z ekspertami, bezpośrednie obserwacje i działania praktyczne.

Wierzymy, że działalność KOŁA EKOLOGICZNEGO w naszej szkole wpłynie na kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za jego stan. Umożliwi uczniom poznanie czynników zagrażających przyrodzie w miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie.

W tym miejscu będziemy się z Wami dzielić relacjami z naszej działalności, będziemy też umieszczać różne ciekawostki przyrodnicze i związane z szeroko pojętą ekologią.

Koordynatorzy: Kinga Grześkowiak, Jowita Kuszyńska, Magdalena Radowska, Szymon Smułka

Load More