Przyszły Absolwencie szkoły podstawowej dołącz do nas w trzech prostych krokach i zostań Uczniem naszego zespołu.

1. Wybierz szkołę (technikum lub branżową) oraz kierunek kształcenia i w dniach od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku w sekretariacie uczniowskim (parter, pokój nr 10) złóż: podanie wraz z kwestionariuszem (dostępne w zakładce Rekrutacja 2021/22), dwa, podpisane na odwrocie, zdjęcia oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

Sekretariat uczniowski czynny codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 00 do 16 00.

2. W dniach od 25 czerwca do 14 lipca potwierdź wolę przyjęcia przedkładając, w tym samym sekretariacie uczniowskim: oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, kartę zdrowia ze szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W dniu 30 lipca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w szkole odbędzie się badanie lekarskie dla kandydatów, którzy już wcześniej zostali zarejestrowani. Pozostałych kandydatów prosimy o odbiór skierowań na badanie lekarskie w terminie od 22 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. 22 lipca poszukaj swojego imienia i nazwiska na liście kandydatów zakwalifikowanych i 1 września, o godz. 8 30, przyjdź na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego z Tobą jako uczniem naszego zespołu.

Zapraszam już dzisiaj.

Sławomir Wilak

Dyrektor ZSP-B w Tarcach