Strona główna
 • Pożegnanie absolwentów. Matura 2023.

            Drodzy Uczniowie, Absolwenci Technikum w Tarcach przed Wami nowy okres Waszego życia. Bez względu na to, czy czeka Was poprawka, matura, wakacje, studia czy pójście do pracy, życzę Wam zrealizowania wszystkich zamierzeń, radości życia, odwagi wyrażania swoich poglądów i postawienia na swoim, oczywiście bez krzywdzenia innych, wielu zwycięstw i umiejętności wyciągania konstruktywnych wniosków ze […]

 • Dni otwarte szkoły 21 i 22 kwietnia 2023 roku.

  Zapraszamy na DNI OTWARTE SZKOŁY, które odbędą się w piątek 21 kwietnia 2023 r. w godz. 900 – 1400 (warsztaty zawodowe) oraz w sobotę 22 kwietnia 2023 r. w godz. 900–1300 (wystawa zawodowa, informacje). W piątek 21 kwietnia 2023 roku dojazd na dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych autobusami JLA nr 7 i 8 bezpłatny. […]

 • Inauguracja zajęć w szkole dla dorosłych.

  Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy Szkoły Policealnej w Tarcach, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarcach oraz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Rolnik odbędzie się 17 września 2022 r. (sobota) o godzinie 8 00. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich słuchaczy odbędzie się w auli szkolnej.

 • Egzamin maturalny w terminie poprawkowym. Sierpień 2022 r.

  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00. Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem. Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej.

 • DNI OTWARTE SZKOŁY

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach serdecznie zapraszają na DNI OTWARTE SZKOŁY, które odbędą się: w piątek 27 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 14.00 (warsztaty zawodowe) w sobotę 28 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 13.00 (wystawa zawodowa, informacje) ZAPRASZAMY!

 • Wyniki egzaminów zawodowych

  Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego można odbierać od 8 kwietnia 2022 r.

 • Zdalne nauczanie od dnia 31 stycznia do dnia 27 lutego 2022 roku.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31 stycznia do dnia 27 lutego 2022 roku w szkołach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zajęcia odbywać się będą  z wykorzystaniem metod […]

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM
– technik ochrony środowiska
– technik spedytor
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
KIERUNKI TECHNIKUM NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE
–technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ
– technik masażysta
– opiekun medyczny
– opiekun osoby starszej
– opiekunka dziecięca
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik bhp
– florysta


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach piątek 21 kwietnia 2023 r. i w sobotę 28 kwietnia 2023 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.

FILM Z ŻYCIA SZKOŁY

Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole

 

ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE

Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:

 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK
 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII
 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej
 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo
 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów

Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM

Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

I DOROSŁYCH