Strona główna
 • Rekrutacja do szkół dla dorosłych – plany zajęć

  UWAGA! Przyjmujemy podania do szkół dla dorosłych. Dokumenty można złożyć w Kancelarii ZSP-B (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Technik masażysta i florysta – TYLKO U NAS Kwalifikacyjny kurs rolnik u nas zrobisz w 1 rok! ZAPRASZAMY!!! UWAGA! Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych odbędzie się 8 września 2018 r. […]

 • Regulamin określający zasady naboru uczestników w ramach Programu Erasmus Plus

  Regulamin określający zasady naboru uczestników do Projektu „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”, Nr Projektu:  2018-1-PL01-KA102-048489, w ramach Programu Erasmus Plus,  sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Regulamin określający zasady naboru uczestników FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”, Nr Projektu:  2018-1-PL01-KA102-048489, w ramach Programu Erasmus Plus,  […]

 • Badania lekarskie słuchaczy

    22 września 2018 r. o godz. 8.00 odbędą się badania lekarskie dla słuchaczy szkół dla dorosłych w zawodach: opiekunka dziecięca i masażysta.

Deutsch VersionUWAGA! Kierunek opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej wrócił do oferty na rok szkolny 2017/2018. Prowadzimy nabór na kierunki: opiekun medyczny, technik masażysta, technik BHP, technik rachunkowości i technik administracji oraz florysta.


NOWOŚĆ! Kurs zawodowy – Rolnik – czas nauki: 9 miesięcy. Egzaminy końcowe (organizowane będą na miejscu – w Tarcach) a świadectwa kwalifikacji wystawiane będą przez OKE w Poznaniu.Aktualności:

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM


– technik ochrony środowiska
– fototechnik
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk

KIERUNKI NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE


– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii

NOWOŚCI W SZKOLE POLICEALNEJ


– technik masażysta
– opiekunka środowiskowa


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY


Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach piątek 23 MARCA 2018 r. i w sobotę 24 MARCA 2018 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.
Zobacz więcej …


FILM Z ŻYCIA SZKOŁY


Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

 

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole
ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE


Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:


 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK

 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII

 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej

 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo

 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów


Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM


Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY


GIMNAZJALISTÓW


I DOROSŁYCH