Strona główna
 • I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „CZTERY PORY ROKU″ – REGULAMIN

  Jesteś uczniem ZSP-B lub uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej powiatu jarocińskiego? Zapraszamy więc do jesiennej części konkursu. Zrób i wyślij dwa jesienne zdjęcia na adres monikatokarska.tarce@wp.pl. Ważne, by fotografie były Twojego autorstwa. Dołącz też oświadczenia, których druki są załączone do regulaminu. Jeśli masz pytania, pisz na powyższy adres. Czekamy na Wasze zdjęcia do 10 grudnia.

 • pobrane-2

  „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony…”

  Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. Sejm podjął uchwałę głoszącą m.in. „Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad półwieczem, w […]

 • Przedłużenie zdalnego nauczania do 22 grudnia 2020 r.

  Do 22 grudnia br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Dyrektor ZSP-B w Tarcach

 • Zdalne nauczanie w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej – „Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.„ Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą […]

 • Organizacja zdalnego nauczania w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

  Informuję , że wszystkie zajęcia w liceum dla dorosłych, w szkole policealnej oraz na kwalifikacyjny kursie zawodowym – rolnik odbywać się będą zdalnie, za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Dane do logowania oraz plan zajęć przekazany zostanie przez opiekunów grup. Sławomir Wilak Dyrektor ZSP-B w Tarcach

 • Nauczanie zdalne

  Informuję, że od soboty 17 października 2020 r. szkoły dla dorosłych, a od poniedziałku 19 października 2020 r. technikum (do odwołania) – przechodzą na zdalne nauczanie. Szczegółowe zasady organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych przekazane zostaną za pomocą komunikatorów, wiadomości mailowych i dziennika elektronicznego. Sławomir Wilak Dyrektor ZSP-B w Tarcach

 • WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO. Formuła 2019. Rozdanie świadectw.

  Bardzo miło mi poinformować, że wszyscy przystępujący do praktycznego egzaminu zawodowego w formule 2019 – kwalifikacje: MED.03 i OGR.01 uzyskali z niego pozytywny wynik. Zapraszam, po odbiór świadectw ukończenia szkoły – opiekun medyczny i florysta, certyfikatów kwalifikacji zawodowych i dyplomów zawodowych, 19 października 2020 roku (poniedziałek), od godz. 15 00. Sławomir Wilak Dyrektor ZSP-B w […]

 • Studia Pielęgniarstwa w Tarcach – WAŻNE INFORMACJE

  Spotkanie informacyjne dla słuchaczy studiów pielęgniarskich odbędzie się 14 października 2020 r. o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. ZAPRASZAMY! Od października zostaną uruchomione dzienne studia licencjackie dla pielęgniarek. Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.W sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Jarocinie podpisano list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa w sprawie […]

 • Pierwsze zajęcia w szkołach dla dorosłych

  Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii nie będzie wspólnego zebrania inaugurującego rozpoczęcie roku szkodnego, tylko zebrania organizacyjne dla poszczególnych grup odbędą w salach nr: Szkoły Policealne: Technik bhp – sala nr 45 – II piętro Technik masażysta – sala 32 – I piętro Opiekunka dziecięca – sala 19 – I […]

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM
– technik ochrony środowiska
– technik spedytor
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
KIERUNKI TECHNIKUM NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE
–technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ
– technik masażysta
– opiekun medyczny
– opiekun osoby starszej
– opiekunka dziecięca
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik bhp
– florysta


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach czwartek 26 MARCA 2020 r. i w piątek 27 MARCA 2020 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.

FILM Z ŻYCIA SZKOŁY

Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole

 

ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE

Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:

 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK
 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII
 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej
 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo
 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów

Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM

Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

I DOROSŁYCH