Strona główna
 • Gimnazjalisto zapraszamy!

  UWAGA! Gimnazjalisto już od poniedziałku (14 maja) zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do szkoły. Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku (włącznie) od 8.00 do 15.00. W sobotę 23 czerwca 2018 r. sekretariat czynny w godzinach od 8.00 do 13.00. PRZYJDŹ, ZŁÓŻ DOKUMENTY I ZOSTAŃ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY. Kwestionariusz osobowy ucznia oraz podanie o […]

 • Dyplomy zawodowe

  UWAGA! Uprzejmie informujemy absolwentów, którzy przystępowali do egzaminów zawodowych, że mogą już odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w kancelarii ZSP-B w Tarcach.

 • Plan zajęć dla słuchaczy szkół zaocznych na drugi semestr 2017/2018

  Plan zajęć dla słuchaczy szkół zaocznych na drugi semestr 2017/2018 znajduje się w zakładce http://tarce.edu.pl/plan-zajec/  

Deutsch VersionUWAGA! Kierunek opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej wrócił do oferty na rok szkolny 2017/2018. Prowadzimy nabór na kierunki: opiekun medyczny, technik masażysta, technik BHP, technik rachunkowości i technik administracji oraz florysta.


NOWOŚĆ! Kurs zawodowy – Rolnik – czas nauki: 9 miesięcy. Egzaminy końcowe (organizowane będą na miejscu – w Tarcach) a świadectwa kwalifikacji wystawiane będą przez OKE w Poznaniu.Aktualności:

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM


– technik ochrony środowiska
– fototechnik
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk

KIERUNKI NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE


– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii

NOWOŚCI W SZKOLE POLICEALNEJ


– technik masażysta
– opiekunka środowiskowa


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY


Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach piątek 23 MARCA 2018 r. i w sobotę 24 MARCA 2018 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.
Zobacz więcej …


FILM Z ŻYCIA SZKOŁY


Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

 

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole
ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE


Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:


 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK

 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII

 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej

 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo

 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów


Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM


Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY


GIMNAZJALISTÓW


I DOROSŁYCH