DOKUMENTY SZKOLNE

Wszystkie dokumenty zostały przygotowane w formacie .PDF

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach w okresie epidemii COVID-19

Regulamin-funkcjonowania-Zespołu-Szkół-Przyrodniczo-Biznesowych-im-Jadwigi-Dziubińskiej-w-Tarcach-w-okresie-epidemii-COVID-19-1

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW I JEGO RODZICÓW

Regulamin określający zasady naboru uczestników

do Projektu „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”,

Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-048489,

w ramach Programu Erasmus Plus,  sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW I JEGO RODZICÓWRegulamin określający zasady naboru uczestników

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do Projektu: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”,

Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-048489,

w ramach Programu Erasmus Plus,  sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Formularz Zgłoszeniowy Erasmus+ i Zgoda Rodziców

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kwestionariusz osobowy ucznia oraz podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieżyKwestionariusz i podanie ZSP-B

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

STATUTY:

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach przyjęte przez Rade Pedagogiczną 31 sierpnia 2016 roku.

Zmiany w Statucie od 2016 r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO-BIZNESOWYCH W TARCACH 2015

STATUT TECHNIKUM W TARCACH 2015

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ W TARCACH 2015

STSTUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TARCACH 2015

STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARCACH 2015

REGULAMINY:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZSP-B W TARCACH-2015

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PROGRAMY I PROCEDURY:

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI 2015- 2016

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ W ZSP-B W TARCACH

 

INNE DOKUMENTY:

PROGRAMY NAUCZANIA

Program-nauczania-ADMINISTRACJA-2017

Program-nauczania-FLORYSTA-2017

Program-nauczania-LOGISTYKA-2017-wydruk

Program-nauczania-OP-DZIECIĘCY-2017

Program-nauczania-OP-MEDYCZNY-2017

Program-nauczania-TECHNIK-RACHUNKOWOŚCI-WYDRUK-wrzesien-2017-4