WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

STAŻE ZAWODOWE W HOLANDII (VELDHOVEN) – 10 lat współpracy (1994-2004)

W latach dziewięćdziesiątych prowadzone były staże zawodowe dla uczniów technikum rolniczego wchodzącego w skład zespołu szkół w Tarcach. Staże organizowane były dzięki współpracy urzędów miejskich Jarocina i Veldhoven. Ze strony holenderskiej wymiana organizowana była przez grupę inicjatywną złożoną z rolników holenderskich, która zapewniała naszym uczniom zakwaterowanie u rodzin goszczących oraz miejsca pracy dla praktykantów w firmach pielęgnujących zieleń i fermach produkcyjnych. Dzięki tym stażom zawodowym nasi uczniowie mogli poznawać zupełnie nieznane technologie produkcji warzyw, kwiatów, systemy nawadniania i pielęgnacji zieleni. W 2014 roku po raz dziesiąty sześcioosobowa grupa uczniów tarzeckiego technikum pojechała na miesięczny staż do Velthoven. Należy podkreślić, że staże te organizowane były zawsze bardzo starannie i dzięki bardzo znacznemu wsparciu organizacyjnemu i finansowemu ze strony burmistrzów i pracowników gminy Velthoven. Wyjazdy uczniów poprzedzane były wcześniejszymi wizytami organizatorów, z którymi dyrektor szkoły odpowiedzialny za wybór stażystów odwiedzał kandydatów do wyjazdu w ich rodzinnych gospodarstwach. Wizyty te miały za zadanie sprawdzenie zarówno predyspozycji jak i umiejętności uczniów a także ich oczekiwań związanych z wyjazdem na staż. Czynniki te miały bardzo duży wpływ na program stażu, jak i na dobór miejsc praktyki. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach dali się poznać w Holandii nie tylko jako solidni i wykwalifikowani pracownicy różnorodnych firm związanych z produkcją rolniczą, ogrodniczą, architekturą i utrzymaniem terenów zielonych np. ich sztucznym nawadnianiem, ale jako sympatyczni partnerzy. Uczestnicy stażu mieli też wiele okazji do poznawania kultury i zwyczajów holenderskich podczas organizowanych dla nich wycieczek i obcowania z goszczącymi ich rodzinami. Wszyscy uczestnicy stażu z 2014 r. otrzymali z rąk burmistrza S.Coxa pamiątkowe dyplomy z prawie samymi wyróżniającymi ocenami. Najgorzej wypadały oceny dotyczące komunikacji. Oznaczało to, że piętą achillesową była znajomość języków obcych. Nie było to jednak wielką przeszkodą, aby nie mogli zjednać sobie przyjaciół wśród Holendrów.
holandia 4 holandia 1 holandia 2 holandia 3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekty dofinansowane przez

Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

POLSKO – NIEMIECKIE WARSZTATY TEMATYCZNE – organizatorzy Stowarzyszenie „EUREKA” i BBL

Od 2003 roku grupy młodzieży z naszej szkoły uczestniczą systematycznie w warsztatach – seminariach tematycznych. Spotkania te organizowane są zawsze w mieszanych grupach, w których jednakową ilość stanowią polscy uczniowie i ich niemieccy rówieśnicy. Seminaria organizowane są na przemiam w Polsce i w Brandenburgii, dzięki współpracy z organizacją Berlin Brandenburgische Landjugend. Projekty dofinansowywane są z funduszu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

  • Seminarium tematyczne w Berlinie „Grune Wohe”,
  • Seminarium tematyczne „YOU” -wielkie targi młodzieżowe,
  • Spotkania na targach młodzieżowych we Frankfurcie „Young Life” i inne.

W Kancelarii dyrektora szkoły można dowiedzieć się o aktualnych projektach oraz jak wziąć udział w ciekawym 4-dniowym spotkaniu polsko – niemieckim, spędzić czas w gronie przyjaciół, podszkolić się z języka obcego (niemieckiego i angielskiego), zwiedzić Brandenburgię. Zapraszamy! Relacje z poprzednich projektów można zobaczyć w aktualnościach na naszej stronie oraz w zakładce Stowarzyszenia Edukacyjnego EUREKA. (link do strony EUREKA)

S7303510 10435915_10205751697462781_8656811737027133882_n DSCI0699 DSCI0893 DSCN0211 DSCN0303 DSCN0355 DSCN1380 DSCN5403 DSCN5411 DSCN5443 P1040919ZSP_Berlin_2008_2ZSP_Berlin_2008_1FRANKFURTObraz 051FRANKFURTObraz 050

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRAKTYKI ZAGRANICZNE – LEONARDO DA VINCI

Od 2003 roku umożliwiamy wszystkim chętnym uczniom wyjazdy na praktyki zawodowe do gospodarstw rolniczych i firm działających na terenach wiejskich na terenie Dolnej Saksonii. Praktyki organizowane są we współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, szkołą rolniczą DEULA w Nienburgu i Izbą Rolniczą w Hannowerze. Dzięki projektowi finansowanemu ze środków unijnych praktykanci uczestniczą w dodatkowych kursach języka niemieckiego, szkoleniu zawodowemu w szkole niemieckiej i odbywają staż w gospodarstwach nadzorowanych przez niemiecką izbę rolniczą.

Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych – wieloletni organizator praktyk zagranicznych, zapraszają na kolejną edycję wyjazdów edukacyjnych. Kolejne praktyki organizowane będą również w Dolnej Saksonii ? w okolicach Hannoveru, Celle, Nienburga i Hamburga. Szkolenie wstępne odbędzie się w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej DEULA. Od 2010 r. praktyki wspierane były przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży a obecnie realizowane są w ramach programu ERASMUS. Szczegóły i zapisy na praktyki i wymianę w kancelarii dyrektora ZSP-B i u kierownika szkolenia praktycznego.

ZSP_TARCE_Konkurs_warszawa DSCN1125 DSCN1113 DSCN1116 DSCN1118 DSCN1119 DSCN1122

Nabór na praktyki zagraniczne – LEONARDO DA VINCI

Od 2003 roku, wspólnie z Towarzystwem Umiejętnosci Rolniczych w Poznaniu i Ośrodkiem Szkoleniowym Deula w Nienburgu organizujemy praktyki zawodowe w Dolnej Saksonii. Kierownik Szkolenia Praktycznego przyjmuje zgłoszenia na wyjazd w czasie wakacji do Dolnej Saksonii.

Oferta:
1. Bezpłatne szkolenie językowe i techniczne.
2. Bezpłatny transport z Poznania na miejsce praktyk i z powrotem.
3. Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
4. Opieka i nadzór w trakcie odbywania praktyki.
5. Kieszonkowe na czysto w wysokości około 600 euro.
6. Ubezpieczenie NW i OC.
Wymagania:
1. Ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyjazdu.
2. Podstawowa znajomość języka niemieckiego.
3. Wskazane posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.
4. Znajomość prac z zakresu agrotechniki lub agroturystyki.
Zapraszamy!

Nowy obraz8 Nowy obraz5 Nowy obraz2 Nowy obraz

W 2016 roku, w miesiącach wakacyjnych szkołę w Tarcach reprezentowała uczennica IV klasy kształcąca się w zawodzie technik architektury krajobrazu Małgorzata Papierz. Podsumowanie praktyk przez przedstawicieli Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu Piotra Pietrzaka i Piotra Szymańskiego – głównych organizatorów praktyk wraz z wręczeniem zaświadczeń, listów gratulacyjnych i świadectw EUROPASS odbyło się w Poznaniu 19 grudnia 2016 r. w Fundacji Barka w Poznaniu. Okolicznościowy wykład na temat dualnego kształcenia w Niemczech wygłosił Kornel Pabiszczak – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

P1013434 P1013433 P1013426 P1013361 HPIM4712 HPIM4708 HPIM4704 HPIM4701 HPIM4698 HPIM4696 HPIM4691 HPIM4615 HPIM4572 HPIM4559 HPIM4514 HPIM4501 HPIM4495 HPIM4493 HPIM4481 HPIM4475 DSCN5116 DSCN5109 P1013452 P1013442

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYJAZDY STUDYJNE NAUCZYCIELI POLSKICH DO NIEMIEC – LEONARDO DA VINCI

Wyjazdy dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego i nauczycieli umożliwiające zapoznawanie się z niemieckimi wzorcami prowadzenia szkół zawodowych, organizowania szkoleń praktycznych dla młodzieży i dorosłych. Dzięki wyjazdom kadra polskich szkół może poznawać nowe trendy rozwoju rolnictwa zachodniego, sposoby zarządzania i alternatywnych źródeł dochodów ludności na terenach wiejskich. Projekt finansowany ze środków unijnych.

4-KLIMA_HAUS_BREMEN_DSCN4232 3-KLIMA_DSCN4235 1-DEULA_SZKOLENIEDSCN5122-1 BIOGAZ_DSCN4037Program Leonardo da Vinci umożliwia poszerzenie kompetencji zawodowych.
Z tej możliwości skorzystali nauczyciele ZSP-B w Tarcach a ostatnio (rok 2014) również dyrektor Sławomir Adamiak. Dzięki stałej współpracy szkoły z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz ośrodkiem kształcenia rolniczego DEULA w Nienburgu, corocznie odbywają się praktyki zawodowe dla uczniów technikum. Ośrodek DEULA przyjmuje grupy kursantów z wielu krajów i nadzoruje między innymi wymianę nauczycieli. W trakcie szkoleń przedstawiany jest model kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych a także aktualne zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej na wsi. W 2014 roku szkolenie obejmowało ochronę klimatu – CO2 , energochłonności oraz poszukiwanie nowych źródeł energii odnawialnej. „Niemcy są krajem, który ma jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród młodzieży. Już ponad dziesięć lat temu postawiono w tym państwie na dualny system kształcenia oparty na równoległym kształceniu dwutorowym. W szkołach kształci się teoretycznie a praktyczny tor kształcenia przebiega w konkretnym zakładzie pracy, na maszynach i urządzeniach pracodawców. Dzięki temu nie ma rozdźwięku pomiędzy wyposażeniem szkół a firmami i nie wydaje się pieniędzy publicznych na maszyny i urządzenia dla szkół, co bardzo obciążyłoby ich budżet” – stwierdza S. Adamiak. Najistotniejszym elementem takiego systemu kształcenia wydaje się system prawny i system przepływu środków finansowych, które pozwalają pracodawcom kompensować koszty związane z praktyczną nauką zawodu w firmach. Pracodawcy niemieccy mają świadomość, że jeśli sami nie zadbają o uzupełnianie załóg zakładów pracy w nowych, wykwalifikowanych fachowców, to w skutek odchodzenia starych pracowników na emerytury będą musieli stopniowo ograniczać produkcję. „W Niemczech to firmy zabiegają o młodych pracowników, podpisują umowy ze szkołami i wspólnie poszukują kandydatów na pracowników” – dodaje dyrektor ZSP-B w Tarcach. „Nie występuje tam roszczeniowa postawa pracodawców – nikt nie mówi: niech państwo wykształci pracowników, którzy są potrzebni w danej firmie – pozyskiwanie ich odbywa się wspólnie.”

DSCN5139 DSCN5138 DSCN5130 DSCN5146DSCN4064 DSCN4060 DSCN4036 DSCN4037

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach od 10 lat uczestniczy w praktykach zawodowych dla uczniów i wizytach studyjnych dla nauczycieli w Ośrodku Szkoleniowym Deula w Nienburgu (Dolna Saksonia) w ramach Programu Leonardo da Vinci.W piątek 27 marca 2015 r. odbyło się podsumowanie programu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, jako że w 2014 r. program ten wygasł i aktualnie zostanie zastąpiony Erasmusem. Ostatnie szkolenie z zakresu wprowadzania nowoczesnych technologii w rolnictwie, dydaktyki kształcenia zawodowego odbyło się jesienią 2014 r. W spotkaniu uczestniczył dyrektor szkoły Sławomir Adamiak. Partnerem w organizacji wyjazdów, oprócz Ośrodka w Deuli, jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, którego wiceprezesi Piotr Szymański i Piotr Pietrzak wygłosili wykład okolicznościowy. Po nim wręczono certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
W okresie realizacji programu 20 uczniów szkoły w Tarcach odbyło praktyki zawodowe w Niemczech, natomiast sześciu nauczycieli, głównie przedmiotów zawodowych: Justyna Duda, Joanna Grygiel, Olga Filipiak, Klara Wosik, Ireneusz Leśniewski oraz Sławomir Adamiak, uczestniczyło w wyjazdach studyjnych zapoznając się z systemem szkolnictwa zawodowego w Niemczech, nowoczesnymi technologiami w rolnictwie, odnawialnymi źródłami energii oraz różnicowaniem działalności na wsi. Każdy uczestnik Programu Leonardo da Vinci otrzymał dokument w języku polskim i niemieckim Europass – Mobilność wydany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowe Centrum Europass.
W swojej pracy zawodowej chcemy przejmować najlepsze wzorce, także od zachodnich sąsiadów. Nasze zreformowane programy nauczania zawodowego w dużej mierze bazują na dualnym systemie oświaty, łączącego teorię z praktyką, jaki obowiązuje w Niemczech – mówi Sławomir Adamiak – dyrektor ZSP-B w Tarcach.

DSCN4853DSCN4856DSCN4851DSCN4855DSCN4867DSCN4884DSCN4846DSCN4802DSCN4840DSCN4818

Prezentacja multimedialna „Odnawialne źródła energii jako nowy kierunek kształcenia” – 2014

Prezentacja multimedialna „Energia ze źródeł odnawialnych – Deula 2015″