Wniosek o przyjęcie do naszej szkoły, wraz z dokumentami, można składać w dwóch etapach:

ETAP 1

Od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. wystarczy dostarczyć podanie wraz z kwestionariuszem, (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) dwa podpisane na odwrocie zdjęcia oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

Podanie wraz z kwestionariuszem:

ETAP 2

Terminy uzupełnienia wniosków

Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 należy potwierdzić wolę przyjęcia i dostarczyć :

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  • kartę zdrowia ze szkoły podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Poniżej znajduje się informacja na temat badań lekarskich kandydatów do szkoły oraz formularze oświadczenia o stanie zdrowia kandydata do szkoły oraz o stanie zdrowia kandydata na prawo jazdy do wypełnienia przez rodziców.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 11 lipca 2024 r. na tablicy informacyjnej w szkole.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszona zostanie 18 lipca 2024 r. na tablicy informacyjnej w szkole.

Do tego dnia wszelkie zapytania proszę zgłaszać telefonicznie pod numerem 62 747 24 43. Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i zainteresowania się ofertą naszego zespołu.

Sławomir Wilak

Dyrektor ZSP-B w Tarcach

Prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji.

Kwestionariusz osobowy słuchacza oraz podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych.

Podanie i kwestionariusz ZSP-B Szkoły dla dorosłych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFERTA Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 2021/2022

I. SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

(Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia)

P1070975 DSC0446 DSCF8393 DSCN3098 IMG_00291 IMG_1498 IMG_1538 IMG_1613

1. Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania

2. Kierunki kształcenia

Technikum dla młodzieży  5-letnie po szkole podstawowej

* Technik agrobiznesu

* Technik architektury krajobrazu

* Technik weterynarii

* Technik technologii żywności

* Technik reklamy

* Technik logistyk

* Technik ochrony środowiska 

* Technik fotografii i multimediów

* Technik spedytor

* technik rolnik

Branżowa szkoła I-stopnia dla młodzieży – 3-letnia

* ogrodnik
* fotograf
* operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Możliwe dodatkowe zawody do wprowadzenia w Branżowej Szkole I stopnia
– rolnik
– przetwórca ryb
– wędliniarz
– piekarz
Możliwość dalszej dwuletniej nauki w zawodach: technik technologii żywności, technik ogrodnik, fototechnik, technik rolnik i technik agrobiznesu, zdawania matury i otrzymania dyplomu technika.

3. Charakterystyka zawodów – kliknij zakładki TECHNIKUM lub SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).

TECHNIKUM/SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 
 – podanie i życiorys, później 2 zdjęcia, kartę zdrowia, a następnie świadectwo z gimnazjum oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie z OKE odbywać się będzie według terminów , które określi Minister Edukacji Narodowej* Inne terminy według harmonogramu podanego w szkole podstawowej, a także w naszej szkole w czasie składania podania i innych dokumentów

Spotkanie z przyjętymi do szkoły oraz ich rodzicami odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu naboru – o szczegóły prosimy pytać w sekretariacie szkoły.

II. BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

P1050044 DSCN0135 DSCN0286 DSCN0497 DSCN2364 DSCN2389 DSCN3006 DSCNx0004

1. Dokumenty rekrutacyjne dla pobrania

2. Szkoły i kierunki kształcenia

* Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3-letnie po 8-klasowej szkole podstawowej lub gimnazjum
* Jeszcze tylko w tym roku dwuletnie Liceum  Ogólnokształcące dla dorosłych –  po zasadniczej szkole zawodowej dowolnego typu
* Szkoła Policealna – po ukończeniu szkoły średniej dowolnego typu (matura niekonieczna):

– Technik masażysta – 2 lata NOWOŚĆ!
– Opiekunka środowiskowa – 1 rok NOWOŚĆ!
Florysta – 1 rok
Opiekun medyczny – 1,5 roku
Technik rachunkowości – 2 lata
Technik administracji – 2 lata
Technik bhp – 1,5 roku
Opiekunka dziecięca – 2 lata
Opiekun osoby starszej – 2 lata

Zapowiedź wprowadzenia wkrótce:
– technik usług kosmetycznych – 2 lata
– technik transportu drogowego – 2 lata

3. Charakterystyka szkół i zawodów – kliknij zakładki LICEUM lub SZKOŁA POLICEALNA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).
* LICEUM
* SZKOŁA POLICEALNA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do szkół dla dorosłych – najlepiej do 21 sierpnia:
– Podanie
– Życiorys
– 2 zdjęcia
– Świadectwo ukończenia szkoły (ewentualnie takie zaświadczenie po gimnazjum)

UWAGA!

Zajęcia w szkołach dla dorosłych rozpoczynają się w pierwszy weekend września. W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywają się najczęściej w co drugi tydzień. Prosimy sprawdzić plan w zakładce DLA UCZNIA.

ZSP_Tarce_dla_dorosłych_nowa_ od 2016