Branżowa szkoła I stopnia

  • umożliwia zdobycie zawodu
  • nauczysz się tego, co najbardziej potrzebne
  • zapewnia kwalifikacje do prowadzenia gospodarstw
  • uprawnia do korzystania z dopłat
  • umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla młodzieży – 3-letnia po gimnazjum w następujących zawodach:

OGRODNIK
* Daje uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych i korzystania z funduszy UE
* Nauczane przedmioty: ogólnokształcące, produkcja ogrodnicza, podstawy techniki, przepisy ruchu drogowego, przedsiębiorczość, konserwacja i pielęgnacja obszarów zieleni
* Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo lub inna firmę ogrodniczą. Możliwość kontynuowania nauki w 2-letnim liceum dla dorosłych.
………………………………………………………………………………………………………………
FOTOGRAF
* Nauka trwa 3 lata z możliwością podwyższenia wykształcenia w 2-letnim liceum, a także na kursach zawodowych.
* Nauczane przedmioty: materiałoznawstwo, rysunek i kompozycja, urządzenia i sprzęt fotograficzny, technologia fotograficzna, działalność gospodarcza zakładu fotograficznego.
* Praca fotografa odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w pracowniach fotograficznych i halach zdjęciowych, w których panuje duże zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Realizuje swoje zadania również w plenerze. Zajmuje się nie tylko wykonywaniem, ale również obróbką zdjęć.
…………………………………………………………………………………………………………………
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
* Zawód szerokoprofilowy, jednak biorąc pod uwagę nasz rynek pracy proponujemy specjalizację cukierniczą. Możliwość kontynuowania nauki w 2-letnim liceum dla dorosłych.
* Nauczane przedmioty: technika i technologia produkcji wyrobów spożywczych, obsługa urządzeń produkcyjnych, przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.
* Praca w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego, własna działalność gospodarcza.

Możliwe dodatkowe zawody do wprowadzenia:

1. ROLNIK

2. PRZETWÓRCA RYB

3. WĘDLINIARZ

4. PIEKARZ

Ostatnie 3 zawody stanowią I kwalifikację technika technologii żywności.

Od 1 września 2017 r. zasadnicza szkoła zawodowa według projektu MEN przekształci się w trzyletnią szkołę branżową I stopnia we wszystkich ww. zawodach.

Po tej szkole będzie można ukończyć dwuletnią szkołę branżową II stopnia w zawodach: technik ogrodnik, fototechnik, technik agrobiznesu i technik technologii żywności, zdawać maturę i otrzymać dyplom technika.

Więcej na temat egzaminu zawodowego