Kursy kwalifikacyjne

Kursy zawodowe

  • możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych,
  • nauka na kursach odbywa się w soboty i niedziele,
  • egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się w szkole,
  • udział w kursie możliwy w trakcie nauki w liceum,
  • nowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem OKE po zdaniu egzaminu.

1) KURS – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Kurs przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstw i korzystanie z funduszy z Unii Europejskiej. Kurs może ukończyć każdy niezależnie od poziomu wykształcenia ogólnego. Kurs kończy się egzaminem OKE i potwierdzony jest świadectwem kwalifikacyjnym.

UWAGA! KURS ROLNICZY

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZDAWANIA EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO – „DLA ROLNIKA” kwalifikacja R3 – wymagany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czas trwania: niecały 1 rok (10 miesięcy) – najkrótszy kurs w okolicy! Początek kursu: wrzesień, zakończenie: maj, egzamin kwalifikacyjny: czerwiec/lipiec.

UWAGA! PODANIA JUŻ PRZYJMUJEMY W KANCELARII SZKOŁY !!! Wymagane dokumenty: podanie, życiorys – do wypełnienia na miejscu, świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej, dwa zdjęcia.

NOWOŚĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne kształcenie dorosłych, którzy ukończyli gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.
Zawody:
1. Florysta – 9 miesięcy;
2. Rolnik – 9 miesięcy;
3. Pracownik administracji – 1,5 roku.
Egzaminy zawodowe zdawane będą w ZSP-B w Tarcach i świadectwa kwalifikacji wystawiane będą przez przez OKE w Poznaniu.

2) KURS – PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

Kurs przeznaczony dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego w Tarcach i wszystkich innych absolwentów szkół średnich (matura nie jest konieczna). Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacz uzyska świadectwo kwalifikacyjne w zakresie planowania i prowadzenia działalności w organizacji. Jeśli absolwent ukończy kurs a także szkołę policealną w Tarcach w zawodzie technik rachunkowości ? otrzyma tytuły i dyplomy w dwóch zawodach: – technik ekonomista i – technik rachunkowości.

Uwaga: daje to możliwość uzyskania w ciągu 4 lat wykształcenia średniego (w LO) i kwalifikacji w dwóch zawodach (na kursie i w szkole policealnej)

3) KURS – OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Kurs prowadzony dla chętnych w zależności od występowania zapotrzebowania. Uprawnienie do kierowania wszystkimi typami wózków widłowych wraz z wymianą butli gazowych potwierdzone są świadectwami wydawanymi przez uprawniony ośrodek szkoleniowy współpracujący ze szkołą.

4) KURS – PRAWO JAZDY KAT. B, T, E

Kursy przeznaczone dla uczniów technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

5) KURS – OPERATOR KAS FISKALNYCH I TERMINALI

Kurs przeznaczony dla wszystkich. Świadectwa na drukach MEN.

6) KURS – OPERATOR KOMBAJNÓW I INNYCH MASZYN SAMOBIEŻNYCH

W kursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i słuchacze a także ich rodzice.