REKRUTACJA

Kwestionariusz osobowy ucznia oraz podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży – Podanie i kwestionariusz ZSP-B

Kwestionariusz osobowy ucznia oraz podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych – Podanie i kwestionariusz ZSP-B – szkoły dla dorosłych

 


UWAGA!

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  1. Zarządzenie  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2020r.
  2. Załącznik nr 1 – Szkoły ponadpodstawowe
  3. Załącznik nr 3 – Szkoły policealne
  4. Załącznik nr 4 – Szkoły podstawowe dla dorosłych i licea ogólnokształcące dla dorosłych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFERTA Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 2019/2020

I. SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

(Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

P1070975 DSC0446 DSCF8393 DSCN3098 IMG_00291 IMG_1498 IMG_1538 IMG_1613

1. Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania

2. Kierunki kształcenia

Technikum dla młodzieży – 4-letnie po gimnazjum oraz 5-letnie po szkole podstawowej

* Technik agrobiznesu
* Technik architektury krajobrazu
* Technik weterynarii
* Technik technologii żywności
* Technik reklamy
* Technik logistyk
* Fototechnik (NOWOŚĆ)
* Technik ochrony środowiska

Branżowa szkoła I-stopnia dla młodzieży – 3-letnia

* ogrodnik
* fotograf
* operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Możliwe dodatkowe zawody do wprowadzenia w Branżowej Szkole I stopnia
– rolnik
– przetwórca ryb
– wędliniarz
– piekarz
Możliwość dalszej dwuletniej nauki w zawodach: technik technologii żywności, technik ogrodnik, fototechnik, technik rolnik i technik agrobiznesu, zdawania matury i otrzymania dyplomu technika.

3. Charakterystyka zawodów – kliknij zakładki TECHNIKUM lub SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).

TECHNIKUM/SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
najlepiej do 10 czerwca – podanie i życiorys, później 2 zdjęcia, kartę zdrowia, a następnie świadectwo z gimnazjum oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie z OKE.
* Inne terminy według harmonogramu podanego w gimnazjum, a także w naszej szkole w czasie składania podania i innych dokumentów

Spotkanie z przyjętymi do szkoły oraz ich rodzicami odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu naboru – o szczegóły prosimy pytać w sekretariacie szkoły.

II. BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

P1050044 DSCN0135 DSCN0286 DSCN0497 DSCN2364 DSCN2389 DSCN3006 DSCNx0004

1. Dokumenty rekrutacyjne dla pobrania

2. Szkoły i kierunki kształcenia

* Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3-letnie po 8-klasowej szkole podstawowej lub gimnazjum
* Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 2-letnie po zasadniczej szkole zawodowej dowolnego typu
* Szkoła Policealna – po ukończeniu szkoły średniej dowolnego typu (matura niekonieczna):

– Technik masażysta – 2 lata NOWOŚĆ!
– Opiekunka środowiskowa – 1 rok NOWOŚĆ!
Florysta – 1 rok
Opiekun medyczny – 1 rok
Technik rachunkowości – 2 lata
Technik administracji – 2 lata
Technik bhp – 1,5 roku
Opiekunka dziecięca – 2 lata
Opiekun osoby starszej – 2 lata

Zapowiedź wprowadzenia wkrótce:
– technik usług kosmetycznych – 2 lata
– technik transportu drogowego – 2 lata

NOWOŚĆ na rok 2017/2018Bezpłatne kształcenie dorosłych, którzy ukończyli gimnazjum albo zasadniczą szkołę zawodową. Zawody: 1. Florysta – 9 miesięcy; 2. Rolnik – 9 miesięcy; 3. Pracownik administracji – 1,5 roku. Egzaminy końcowe i świadectwa kwalifikacji wystawiane będą przez OKE.

3. Charakterystyka szkół i zawodów – kliknij zakładki LICEUM lub SZKOŁA POLICEALNA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).
* LICEUM
* SZKOŁA POLICEALNA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do szkół dla dorosłych – najlepiej do 21 sierpnia:
– Podanie
– Życiorys
– 2 zdjęcia
– Świadectwo ukończenia szkoły (ewentualnie takie zaświadczenie po gimnazjum)

UWAGA!

Zajęcia w szkołach dla dorosłych rozpoczynają się w pierwszy weekend września. W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywają się najczęściej w co drugi tydzień. Prosimy sprawdzić plan w zakładce DLA UCZNIA.

ZSP_Tarce_dla_dorosłych_nowa_ od 2016